Newsec vinner Uppsalahems upphandling gällande stadsautomation av fastigheter

Uppsalahem har påbörjat ett omfattande arbete med att använda data för att driva utvecklingen av smarta fastigheter. En viktig pusselbit är upphandlingen gällande stads- och fastighetsautomation, där Newsec blir strategisk partner. Samarbetet kommer att omfatta installationsprojekt i närmare 700 fastigheter och nästan 18 000 lägenheter, vilket utgör ett av de största transformationsprojekten i fastighetsbranschen.

Genom att tillsammans påbörja en omfattande digital transformation, strävar parterna efter att förvandla samtliga fastigheter till digitala tillgångar. Uppsalahem har senaste tiden tagit flera steg mot att bli fullt ut datadrivet och kunna följa och utveckla fastigheternas prestation i realtid.

”Det finns oanade effektiviseringar med smarta fastigheter, vi kommer exempelvis kunna fördela energiresurser över hela vårt bestånd, plana ut effekttoppar och dela på el som produceras i våra solceller. Tillsammans med Newsec spänner vi bågen ännu hårdare och får tillgång till best practise i branschen, målet är att koppla upp Uppsalahems fastigheter med varandra”, säger Åsa Engström, IT- och digitaliseringschef på Uppsalahem.

Newsec kommer att fungera som en utvecklingspartner och även som en kompetensöverförare och leverantör av tekniska lösningar under transformationen. Med ambitionen att skapa förutsättningar för att möta marknadens krav och framtidssäkra Uppsalahems bestånd, genom att bli mer datadrivna inom en fyraårsperiod.

”Fastighetsägare står inför ett förändringstryck med både nya EU- och myndighetskrav, ägare och hyresgäster som ställer krav på mer hållbara fastigheter och en effektivare förvaltningsorganisation. Att få förtroendet att hjälpa Uppsalahem med deras transformationsresa och vara ett strategiskt stöd i processer, metoder och koncept runt tekniska investeringar i fastigheten ser vi som en milstolpe”, säger Christoffer Börjesson, Managing Director Digital Accelerator Newsec.

Vid sidan av fastighetsautomation pågår flera testbäddar inom fastighetsbeståndet. I en av fastigheterna i Stenhagen prövas just nu flera nya lösningar inom smart teknik som exempelvis trygghetssensorer, samt sensorer för att mäta fukt/vattenläckage för att förebygga skador i teknikrum och lägenheter.

Källa: Newsec

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega