Hållbarhetschef på Rikshem

Rikshem har rekryterat Malin Bosaeus som hållbarhetschef.

Malin har en bakgrund inom social hållbarhet och kommer närmast från Rise (Research Institutes of Sweden), där hon har jobbat med utvecklings- och forskningsprojekt kopplat till innovation och social hållbarhet inom stadsutveckling.

Malin har en arkitektexamen från Chalmers tekniska högskola och en civilingenjörsexamen från Luleå tekniska universitet. Hon ansluter till Rikshem i februari.