Ny energimärkning för medvetna val

Energimärkningen i EU ändras efter sommaren för att göra det lättare för konsumenterna att göra energismarta val.

Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska kommissionen är överens om att ändra energimärkningen i EU. Den nuvarande märkningen med A+++ till G ersätts av skalan A till G, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Energimärkningen synliggör produktens energianvändning. Märkningen finns bland annat på de flesta vitvaror, på tv-apparater, lampor, alla typer av värmepumpar, varmvattenberedare och på däck och är gemensam för EU-länderna.

Effektivare produkter
Sedan energimärkningen startade år 1994 har produkterna blivit mycket mer energieffektiva. Märkningen har drivit på utvecklingen så pass att nya klasser, A+, A++ och A+++ tillkom, men dessa klasser räcker inte till längre.

– Märkningen fortsätter att driva utvecklingen mot mer energi- och resurseffektiva produkter, säger Carlos Lopes, senior rådgivare på Energimyndigheten, som har varit med i förhandlingarna av den nya energimärkningen.

Lättare att jämföra
Parlamentet, Rådet och Kommissionen enades också om att det nya ramverket ska innehålla:

  • En databas som innehåller alla energimärkningsetiketter och relaterad information. Databasen ska vara offentlig och ge konsumenter möjlighet att bättre jämföra olika produkters prestanda och energianvändning.
  • Alla produkter som omfattas av energimärkningen ska registreras i en databas. Databasen ska underlätta för EU-länderna att kontrollera så att produkterna följer energimärkningen.

– Det nya ramverket hjälper konsumenten att hitta den produkt på marknaden som har bäst prestandaenergi- och resurseffektivitet, och som är billigast i drift. Dessutom blir det enklare att hitta de tillverkare som inte följer reglerna, säger Anna Johansson Norlén, enhetschef på Energimyndigheten.

Vitvaror först
Den nya energimärkningen är ett resultat av förhandlingar mellan Europaparlamentet, Rådet och Kommissionen och träder i kraft under sommaren.

Europaparlamentet och Rådet måste först formellt godkänna förslaget. Därefter kommer det att ta cirka 15 månader för den nya energimärkningen att nå butiken. Först på tur står TV-apparater och vitvaror.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega