Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens
Partnertext från Aff

Det svåra är att göra lagom!

Aff bjöd in brandkonsult Johan Åqvist att hålla frukostseminarium om brandskyddsarbete.

Aff håller regelbundet frukostseminarier. Under kort hinner man med mycket. Ofta hålls seminarierna både digitalt och IRL, för att så många som möjligt ska kunna delta. Denna gång stod det Brandskyddsfrågor på agendan. Slutrådet var: Gör lagom!

Brandskyddsfrågor i förvaltningen är ett alltid aktuellt ämne, som kompliceras av att både fastighetsägare och hyresgäster har ett ansvar. Och om vi sedan blandar in en drift- och förvaltningsleverantör blir det ännu svårare att reda ut vem som ansvarar för vad. Aff bjöd in brandkonsult Johan Åqvist att hålla frukostseminarium på ämnet.

Som vanligt hölls seminariet både IRL och digitalt, och Johan hade sällskap av Aff.s egen ämnesexpert Anna Cedvén. Att ämnet är viktigt framgick tydligt, för rekordmånga hade tagit sig in till mysiga Scandic Klara i Stockholm för att njuta av frukost samtidigt som de lyssnade. Anna berättar att Aff regelbundet håller just frukostseminarier.

– Det är ett riktigt bra sätt att nå ut. Kort tid behöver avsättas, men man hinner faktiskt med ganska mycket. Det bästa med att ses i verkligheten är dynamiken i rummet, att deltagarna vågar ställa frågor och lyssnar till varandra. Det gör upplevelsen så mycket bättre än att bara få information rakt upp och ner.

Gränsdragning för brandskydd
Seminariet behandlade frågan om vad som gäller för brandskyddet i befintliga fastigheter, och eftersom det var Aff som bjöd in låg även fokus på gränsdragningen mellan fastighetsägare och leverantör.
Johan började med att gå igenom vilka lagar som styr brandskyddsarbetet i bruksskedet, och visa på hur lite de egentligen säger.

– När det gäller produktionsskedet talar BBR om vad som gäller i detalj, men när vi väl börjar använda fastigheten ser det helt annorlunda ut. Vad är det egentligen vi förväntas göra för att upprätthålla ett gott brandskydd? Då är det främst Lagen om skydd mot olyckor (LSO) Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete som styr det löpande arbetet. De innehåller inte detaljerade regler som säger ”gör så här”, så då behöver vi själva kunna skapa goda rutiner. Här är svårigheten att ta ställning till vilka rutiner man ska följa. Det finns såväl kontroll- som underhållsanvisningar, samt branschrekommendationer, riktlinjer och standarder för olika brandtekniska installationer. Vad måste man följa, och vad är frivilligt? Och framför allt – LSO riktar sig både till fastighetsägare och hyresgäst, så vem ska egentligen göra vad?

Checklista
De flesta fastighetsägare har fastigheter av varierande ålder och ibland är inte dokumentationen den bästa. Att det ska finnas en brandskyddsdokumentation har de flesta koll på, men vad den bör innehålla är inte lika känt.

Deltagarna fick med sig en enkel checklista på innehåll, samt information om hur man kan tänka. Johan berättade att en vanlig missuppfattning är att titta på den standard som finns, eftersom den är framtagen för produktionsskedet.

– En ansvarsfördelning och beskrivning av rutinerna för kontroll av brandskyddet, tillsammans med ett systemstöd som visar på att man även utfört kontrollerna är långt mer väsentligt än en beskrivning av ytskiktens brandklassning. Om du vet med dig att ni behöver uppdatera brandskyddsdokumentationen är mitt första råd – gör det så enkelt att ni orkar med! Om ambitionen är för hög riskerar man dels att inte komma i mål och sedan blir det svårt att uppdatera.

Gör lagom!
Att hitta rätt nivå återkom Johan ofta till. Enligt honom är det en stor svårighet att hitta rätt nivå på utformning och uppföljning. Ofta väljer man ha en heltäckande lösning utan närmare analys, vilket kan straffa sig både ekonomiskt och underhållstekniskt under senare skede. Johan avslutar med en uppmaning:

– Gör lagom! Och om det är svårt att veta vad som är lagom, ta hjälp för att komma igång.

Frukostseminarium

Frukostseminariet om brandskydd ingår i ett Aff-projekt om ansvar för fastighetsägare och leverantörer. Nästa seminarie i serien om ansvar handlar om arbetsmiljöansvaret, både när det gäller byggnadsarbeten och andra löpande arbeten i fastigheterna. För den som vill ta del av våra seminarier i efterhand finns möjligheten att ladda ner dem via Aff Forums hemsida.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega