FÖRENING & ORGANISATION
Partnertext från Aff

Vi måste bli bättre på fotarbetet!

Bengt Lind representerar Sveriges Allmännytta i Aff – Forum, en plats där han kan påverka hur Aff anpassas till branschen. Han ser många fördelar med vad Aff kan ge. Inte minst hur det kan förenkla och skapa ordning i arbetet för dig som förvaltare.

Sveriges Allmännytta är en branschorganisation och en intresseorganisation för allmännyttiga bostadsföretag, vars medlemmar äger och förvaltar närmare en miljon lägenheter. Samtidigt är medlemmarna i sig väldigt olika, där de minsta företagen har något 100-tal lägenheter och de största har runt 45 000.

Centralt i organisationen finns rollen Expert fastighetsförvaltning, och där hittar man Bengt Lind. Han är en viktig del i verksamhetsidén – att man ska stödja och stärka medlemmarna genom att dela allmännyttans kunnande, behov och utmaningar. Och Bengt är tydlig, fastighetsbranschen behöver bli bättre på att göra sitt fotarbete.

– I branschen finns det tusentals småuppgifter som behöver göras för att fastigheterna ska fungera för våra hyresgäster, vara säkra och uppfylla lagkrav. Samtidigt saknas det ofta struktur för att verkligen säkerställa att rätt saker blir utförda på ett bra sätt vid rätt tillfälle.

Aff skapar trygghet
Innan Bengt kom till Sveriges Allmännytta har han gjort många olika saker, så han har sett olika delar av fastighetsbranschen. Från stora kommersiella bolag till att vara fastighetschef på Svenska Turistföreningen. Men grunden är densamma – att göra rätt saker på rätt sätt.

Bengt representerar även Sveriges Allmännytta som styrelseledamot i Aff – Forum för förvaltning och service sedan ett par år tillbaka.

– Vi är sedan länge medlemmar i Aff, och för oss är det viktigt att kunna vara med och påverka. För många är Aff bara en mall för att göra upphandling av exempelvis yttre skötsel, men Aff är användbart till så mycket mer.

– Jag tycker personligen att fler borde använda Aff som ett hjälpmedel för att skapa ordning och reda i drift och förvaltningen. Med Aff får man både en struktur och en checklista på arbetsuppgifter. Det är bra både för planering, ledning och för uppföljning. Det skapar trygghet hos personalen att det tydligt framgår vad som ska göras och när.

Kan vara med och påverka
För Bengt är det här med Aff ingen nyhet, redan runt 2005 kom han i kontakt med Aff-avtal när han skulle handla upp drift till köpcentrum. Sedan dess har Aff utvecklats och förändrats utefter branschens önskemål, och strukturen är ännu lättare att använda till vardags.

– Jag vill sprida kunskap och hjälpa till, det är väl en förutsättning för att ha mitt jobb. På samma sätt vill jag vara med och påverka arbetet inom Aff, så att Aff även fortsättningsvis kan vara till gagn för våra medlemmar. Att det sedan är roligt och utvecklande för mig som person, det får man se som en bonus.

Ta hjälp av Aff i arbetet
I framtiden önskar Bengt att fler förstår att det är roligt att arbeta med fastigheter. Dagens personalbrist i kombination med teknikutvecklingen gör att personalen inte alltid har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter.

Det påverkar i högsta grad arbetet som utförs i fastigheterna. För när personalen kanske inte har så stor erfarenhet, och dessutom kanske är nya i fastigheterna, krävs det mer av både planering och aktiv ledning. Till skillnad från det fallet när personalen har stor erfarenhet och har varit länge i sina fastigheter, då de på ett annat sätt själva vet vad som behöver göras.

– Om personen inte förstår vad som ska kontrolleras och hur, spelar det ingen roll hur ofta man gör tillsyn. Vi behöver göra våra grunduppgifter, och för att det ska bli gjort kan man ta hjälp av Aff i sin planering och uppföljning.

Aff Forum

Föreningen Aff Forum verkar som en mötesplats för beställare, konsulter och leverantörer som vill utveckla branschen. Mest känt är att vi ger ut Aff-dokumentationen som är viktig för både fastighetsägare, serviceleverantörer och andra som köper eller levererar i tjänsteentreprenader.

Läs mer om Aff-dokumentationen och föreningen Aff Forum på www.aff-forum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega