Leda i förändring – vad krävs?

Många tycker det är jobbigt med förändring. Antingen för att man själv inte gillar förändringen eller för att de man leder inte gillar den. I värsta fall möts man som chef av passivt eller till och med aktivt motstånd.

Att förändringar sker, vare sig vi vill eller inte, kan vi vara överens om. I dagens arbetsliv är förändringstakten hög. En tydlig förändring är förväntan på tillgänglighet och snabb respons. Det som tidigare kunde ta flera dagar förväntas nu ske omedelbart. Tiden för eftertanke och reflektion är ofta väldigt kort.

Förstå sig själv och andra
För att lyckas leda i förändring behöver man inse vilken psykologisk resa man själv gör, men också förstå den resa som andra gör vid en förändring. Att förstå sig själv och att förstå sig på andra är ofta en viktig framgångsfaktor för ledare.

Och det är viktigt att komma ihåg att det är stor skillnad på att själv bestämt sig för att något skall förändras jämfört med att förändringen kommer utifrån.

Förändringens fyra rum
Det finns flera teorier om vad som sker med oss när något förändras. Forskaren Clas Janssens teori Förändringens 4 rum förklarar just den psykologiska resa vi gör vid en extern, ofrivillig förändring och där olika rum kännetecknas av olika känslor.

Nöjdhetens rum handlar om just nöjdhet. Vi känner oss trygga och tillfreds med sakernas tillstånd och vi vet vad som gäller, rollen är tydligt och målet är klart. Livet rullar på i god fart. Så händer något, en förändring och först vill vi kanske inte tro att något är förändrat, vi hamnar i censurrummet.

Ibland märker vi att vi censurerar genom att vi känner oss trötta, energilösa, negativa. Nyckeln till nästa rum handlar om feedback, någon säger kanske till oss: Varför är du så sur/negativ/trött? Ofta handlar det om rädslan att gå in i nästa rum som kallas förvirringens rum.

Där handlar det om att orka ta konflikter, både egna inre konflikter men också konflikter med andra och inte minst att släppa taget om det man var så nöjd med. Att tillåta sig att sörja det som inte längre är. Först då kan man se vilka möjligheter som faktiskt finns, hitta hoppet igen och kunna fatta realistiska beslut.

När vi väl bestämt oss för det nya fylls vi ofta av energi. Livet känns lätt igen och vi hittar tillbaka till glädjen och inspirationen. Vi kliver in i det psykologiska inspirationsrummet.  Men så småningom blir det vardag igen och det gäller att skörda frukterna och gå in i nöjdhetsrummet. Processen kan liknas vid ett höghus, där du kan vara i olika rum beroende på vilken våning (område i livet) du är på.

Charlotta Schenholm 
Vilja Ledarskap

Ledarskapskonsult, grupputvecklare & partneringledare. Fil kand i Ekonomi. Certifierad i GDQ (grupputvecklingsverktyg), beteendeprofilanalys DISA (IPU)och Förändringens 4 rum.

Tips till ledare vid förändring

  1. Inse att förändring tar tid, särskilt nya attityder och nytt arbetssätt. Att skriva en instruktion räcker inte. Det krävs engagemang och insikt i att förändringen även är en känslomässig process som alla behöver få gå igenom.
  2. Förstå att du som chef/ledare oftast ligger steget före i processen. När du släpper ny information, först då börjar andra människors process.
  3. Det är lätt att censurera problem, för länge och för mycket för man är rädd för konflikter och den förvirring som kan uppstå. Jobba med feedback om du märker att någon är sur, trött, negativ. Och orka lyssna på svaret.
  4. Tillåt människor sörja det de förlorat, först när man sörjt klart är man mogen att komma vidare. Alla behöver inte vara positiva bums.
  5. Forcera inte fram beslut för fort. Titta på vilka alternativ som finns och gör en verklighetskontroll – är det ett realistiskt beslut?  Om inte så befinner du dig snart i censurrummet igen.
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega