BIM Alliance:s VD får pris för sitt arbete med branschstandard

Från prisceremonin: Lydia Capolicchio moderator, Sarah Sim, SIS, Susanne Nellemann Ek samt Beatrice Holst sakkunnig om Amos Kruse.


BIM Alliance verkar för att fastighetsbranschen ska använda standardiseringar, så att övergången från analog till digital förvaltning blir smidigare. Nu har BIM Alliance:s VD Susanne Nellemann Ek fått pris för sitt arbete.

Maskiningenjören Amos Kruse var verksam för 100 år sedan, i en tid då det inte var självklart att en skruv och en mutter av olika fabrikat passade ihop. Han insåg nyttan med standarder och grundade den ideella föreningen SIS, Svenska institutet för standarder.

SIS, delar ut pris till Amos Kruses ära och i år gick det till BIM Alliance:s VD Susanne Nellemann Ek för hennes arbete i branschorganisationen som arbetar för standardisering och digitalisering inom bygg- och fastighetsbranschen.

Medlemsorganisationen har bland annat en intressegrupp för folk som arbetar inom fastighetsförvaltning. Här samlas fastighetsägare, byggherrar, företag och konsulter med fokus på digitalisering och BIM i förvaltningsskedet, där standarder är av högsta intresse för att effektivisera verktyg och system.

Juryns motivering till Amospriset var bland annat att Susanne Nellemann Ek verkar för samverkan mellan olika standardiseringsorganisationer och att hon är en drivkraft för att samla sektorn kring standardisering och utveckling.

– Jag är stolt över att priset går till oss i samhällsbyggnadssektorn. Sektorn är på en stor utvecklingsresa, där den digitala utvecklingen med BIM, och fenomen som sakernas internet och AI skapar nya förutsättningar. Standarder för digitalisering och spårbarhet är helt centrala och omställningen måste ske med näringsliv och politik i tandem. Både standarder och styrmedel kommer att vara avgörande för framdriften av sektorns utveckling till hållbar samhällsbyggnad.

Källa: BIM Alliance

Amos-jyryns hela motivering löd:

”Amospriset 2022 tilldelas Susanne Nellemann Ek för hennes arbete att lyfta den internationella standardiseringen i Sverige och verka för användning och engagemang. Susanne är en samlande kraft för standardisering inom byggsektorn med fokus på BIM området. Hon verkar för samverkan mellan olika standardiseringsorganisationer och är en drivkraft för att samla sektorn kring standardisering och utveckling.”

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega