Partnertext från Kiona

Ömangruppen kapar kundernas driftkostnader – med rätt verktyg

Använd Web Ports online-redigerare för att anpassa direkt i webbgränssnittet.

Genom att investera mer i äldre fastigheter kan man göra stora besparingar, säger Richard Hållbus, certifierad energiexpert på Ömangruppen i Växjö. De använder Kiona’s programvara, Web Port och Energinet för sitt energiarbete.

Energieffektivisering och -optimering har stått högt på fastighetsägarnas agenda det senaste året. Och på en volatil marknad där energipriserna har skjutit i höjden och en lågkonjunktur närmar sig måste fastighetsägare se över sina befintliga tekniska installationer.

Att investera i lösningar som styr värme, ventilation och vatten bidrar till lägre driftskostnader och minskad klimatpåverkan. Det handlar om att kunna mäta och åtgärda en byggnads energiförluster, som bland annat kan orsakas av felaktiga inställningar.

– Genom att se över tekniska installationer och investera mer i äldre byggnader kan man göra stora besparingar, säger Richard Hållbus, certifierad energikartläggare och energiexpert på Ömangruppen i Växjö.

Bättre datainsamling och dataanalys
Kiona’s partner Ömangruppen använder Web Port och Energinet för att analysera och kartlägga sina kunders energianvändning.

– Vi letade först inte efter någon specifik programvara, men när Web Port och EMS-systemet Energinet – som vi också hade börjat kika på – gick ihop och bildade Kiona blev det tydligt att detta var den bästa lösningen för oss.

– Tidigare använde vi en äldre SCADA-plattform som inte hade alla funktioner vi behöver. Därför började vi leta efter en alternativ lösning med direkt respons, och det hittade vi i Web Port. Web Port är en lösning som kommunicerar på många olika språk. Den har flera färdiga drivrutiner som kan anslutas till de befintliga styrsystemen på plats. Vi kan enkelt konfigurera de funktioner vi vill ha när vi gör justeringar i fastigheterna, förklarar Hållbus.

Miljö- och energiuppföljning – och lite till
Richard Hållbus berättar att det är enklare att analysera de data som kommer från kunderna eftersom de samlas in automatiskt via API:er direkt från energibolagen.

Dessutom kan kundrapporterna enkelt automatiseras i Energinet. Automatisk rapportering frigör resurser från datainsamlingen så att mer tid kan läggas på att göra en vassare kvalitativ analys. Det gör det även lättare att beräkna energibesparingar. Genom Web Ports gränssnitt (HMI) får man en bra överblick och kan se hur en byggnad presterar i realtid.

– Genom att använda både Web Port och Energinet skapar vi många synergier. Vi kan till exempel direkt mäta effekten av justeringar som görs i Web Port och sedan – med täta intervaller och högre upplösning – se i Energinet hur förändringen av värdena påverkar energiförbrukningen.

– Effektiv energioptimering kan påverka prissättningen av tillverkade produkter. Man kan till exempel se hur mycket energi som används för att tillverka ett bakverk, ett fönster eller andra energiintensiva produkter. Detta ger oss ett utmärkt verktyg för att förse våra kunder med bra insikter.

Energikartläggning = minskade kostnader
Energioptimering blir allt viktigare i dagens fastighetsbransch. Intresset växer i takt med att elhandel och energikostnader tar en allt större del av driftskostnaderna.

– Ett fastighetsbolag valde att investera i det befintliga beståndet istället för att köpa nya fastigheter och ökade sin energi- och driftövervakning. Noggrann energiövervakning och larmfunktioner på ventilationsenheten säkerställde att fel kunde åtgärdas omedelbart utan att någon behövde vara på plats, säger Hållbus.

Ömangruppen har precis börjat ansluta sina kunder till Web Port och Energinet. Idag är över 13 kunder med cirka 30 fastigheter anslutna.

Från analys till handling
Vissa kunder har avläsningar varje månad av sin förbrukning av fjärrvärme, el och vatten. De får sedan en sammanfattande kvartalsrapport. Andra kunder har en särskild programvara installerad med larmfunktioner som läser av värdena varje timme. Energinet meddelar dessa kunder omedelbart om något har hänt, till exempel om vattenförbrukningen har varit för hög. Detta gör att åtgärder kan vidtas i ett tidigt skede.

– Web Port och Energinet hjälper våra kunder att sänka sina driftskostnader. Det ökar också fastighetens värde. Beroende på hur många mätpunkter vi får tillgång till kan vi dessutom hjälpa dem att åtgärda problem innan skadan blir för omfattande eller kostsam.

– Den senaste tidens stigande energipriser innebär att kunderna är mer intresserade av att investera i olika lösningar för att förbättra sina fastigheters energieffektivitet och styrningen av dem. Det kommer att gynna dem på lång sikt, inte bara nu när energipriserna är höga, avslutar Richard Hållbus.

Vill du veta mer om kombinationen Web Port + Energinet? Prata med Kiona

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega