Partnertext från Kiona

Kiona och MKB i storaffär – AI-energioptimering i 200 byggnader

“Turning Torso” i Malmö. Foto: elexeneize / Getty Images

Kiona och Malmös största allmännyttiga bostadsbolag, Malmö Kommunala Bostadsbolag ”MKB”, meddelar nu att man slutit avtal om uppkoppling av MKB:s fastighetsbestånd till Kionas AI-energioptimeringstjänst Edge.

Syftet med samarbetet är att nå uppsatta klimat- och energimål samt motverka effekterna av den senaste tidens kraftiga kostnadsökningar för fjärrvärme. Upphandlingen har förenklats genom det befintliga HBV-avtalet gällande AI-optimering, ett avtal som omfattar alla Sveriges allmännyttiga bostadsbolag.

Affären som omfattar MKB:s bestånd om 200 byggnader och ca 20 000 lägenheter, har möjliggjorts genom det HBV-avtal inom Sveriges allmännytta för ”Fastighetsstyrning med AI”, som upphandlades 2022, där nu Kionas AI-tjänst Edge håller på att kopplas på i MKB:s fastigheter i Malmö. Projektet omfattar, förutom implementering av AI-styrningen via Kionas framtidssäkrade Hub, även integrering av befintlig 3:e parts inomhusmätning där mätdata från över 20 000 temperaturgivare kontinuerligt 3D-visualiseras.

20-års erfarenheter av AI

Martin Eksberg, Kiona

Martin Eksberg, Head of Business för Kiona Sverige berättar mer om hur processen sätt ut, och drivkrafterna bakom lett fram till detta avtal.

– Vi gör allt fler av dessa större projekt, både i Sverige och ute i Europa, där många fastighetsägare behöver hantera dramatiska kostnadshöjningar för uppvärmningen av sina byggnader. Med 20-års erfarenhet inom AI-området är vi en trygg leverantör och har fått ett stort förtroende med att hjälpa till att motverka effekten av dessa kostnadsökningar. Exempelvis höjdes fjärrvärmekostnaderna i Malmö med 13% inför 2023. Här kommer AI-styrningen i Edge bidra till en snabb och kostnadseffektiv lösning som kommer göra stor nytta, säger Martin Eksberg, Head of Business på Kiona.

– Fokus ligger naturligt på att hantera de ökande kostnaderna, men uppkopplingen till analysplattformen i Edge, kommer även medföra stora fördelar för den dagliga driften samt arbetet med löpande förbättringsåtgärder i byggnaderna.

Snabb teknisk utveckling förändrar branschen
Efterfrågan på marknaden visar på ett stort behov av förenklade installationsförfaranden, tids- och kostnadseffektiva projekt tillsammans med en ökad användning av standardiserade lösningar, trådlös teknik och öppna system.

– Vi är övertygade om att denna utveckling är nödvändig för att motverka branschens annars växande komplexitet. Kraven från beställare är att projekten snabbt och kostnadseffektivt kan implementeras och integreras med befintliga installationer. I det perspektivet ligger Kionas öppna, flexibla och oberoende plattformar helt rätt i tiden då integrering av AI-lösningen Edge även kan göras via SCADA-systemen Web Port och andra 3:e-parts SCADA-system, säger Martin Eksberg.

Ett omfattande projekt som genomförs snabbt
Projektet som innebär driftsättning av 200 byggnader genomförs med hjälp av lokala installationspartners och genomförs i två etapper. Etapp ett redan är färdig och för närvarande pågår etapp två som förväntas slutföras i september, i god tid inför kommande värmesäsong.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega