Victoriahem låter hyresgäster skapa konst för trygghet

Konstnären Anders Celin har målat väggarna vid en bro i Vårby gård i Huddinge kommun. Målningen är en del av ett konstprojekt mellan Victoriahem och Huge Bostäder och tanken är att den ska skapa en tryggare plats. De boende har själva fått påverka motiven.

Två broar över Bäckgårdsvägen förbinder Victoriahems och Huges bostadsområden. Broarna upplevs ofta som lite otrygga av de boende. Här satsas det därför på säkerheten; en kamera har satts upp och möten hålls regelbundet där hyresgästerna under en fika kan prata förutsättningslöst med varandra och förvaltningen.

Målningar ska skapa trygghet
Anders Celins målningar ska bidra till att skapa en tryggare plats. De har inspirerats av de boendes idéer. Under fyra workshops fick Vårbybor komma och prata med Anders och dela med sig av tankar och uppslag.

– Det kom fler och fler personer för varje tillfälle. Sista gången kom det många barn som hade med sig egna teckningar. Jag fick många jättebra förslag och ändrade en del på min ursprungliga tanke, säger Anders.

Therese Afram, områdeschef för Victoriahem i Vårby gård, menar att delaktighet är nyckeln till att bygga trygghet.

– När hyresgäster får vara med och påverka gör de platsen till sin egen. Under våra workshops träffade vi både äldre och yngre personer som tidigare valt en omväg kring broarna, men som nu finner platserna mer naturliga att vistas på när det skapas liv och rörelse, säger hon.

Vårby gård har fått färg
Anders håller med. När människor är med och skapar så känner de att konstverket tillhör dem, menar han.

Anders har bott i Vårby gård i 20 år. När han flyttade hit var det ganska grått och tråkigt, berättar han. Miljonprogrammets strikta arkitektur med mycket betong dominerade. Men idag finns det lite mer färg i området och Anders har genom åren bidragit till flera målningar och installationer.

– Ingenting händer om man inte gör något och man har ansvar för att se till att saker händer. Jag vill skapa en miljö som jag själv hade velat ha som barn, säger han.

Invigning av målningarna i augusti
Målningarna invigdes i augusti. De fyra väggarna är täckta av fyra olika årstider och fyra olika tidsepoker: urtid, forntid, nutid och framtid. Anders har också lagt in en del egna små detaljer – om man tar sig tiden och tittar noggrant kan man se hur de binder ihop alla målningar.

– Jag ser fram emot en positiv trend när det gäller ökad trygghet och trivsel i området, avslutar Therese.

Källa: Victoriahem

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega