Dags att sätta upp fågelholkar

Fåglar flyttar ogärna in i helt nya fågelholkar. Därför är hösten en bra tid att sätta upp holkar. Trädgårdsföretaget Nelson Garden tipsar om hur en bra holk ska sättas upp.

Att sätta upp fågelholkar är en viktig naturvårdsinsats som också kan ge era hyresgäster stort nöje. Idag när det är ont om gamla ihåliga träd fyller holkarna en ännu viktigare funktion.

Holkarna används främst på våren när fåglarna lägger ägg, men de kan också användas av övervintrande fåglar som ett skydd mot kylan.

Klart för inflyttning
Nelson Gardens första råd är att sätta upp fågelholkar oavsett när det sker. Men bolaget skriver i sin blogg, Din odlarvän, att fåglar i första hand väljer holkar som är lite väderbitna.

Därför är det klokt att sätta upp holkar redan på hösten. Då är allt klart för inflyttning när flyttfåglarna kommer på våren. Det gynnar även fåglarna som stannar i Sverige över vintern eftersom de ofta utser sitt vårboende redan på hösten.

Välj lugn plats
Det viktigaste är att sätta upp fågelholkar på lugna och stilla platser, skriver Nelson Garden. Alltför nära fotbollsplanen eller lekplatsen är alltså inte en bra placering, utan välj hellre en plats där fåglarna får vara mer ostörda.

Ett annat råd när det gäller placeringen är att välja platser med täta buskar och träd i närheten där fåglarna kan söka skydd och övervaka sitt hem på avstånd.

Se också till att holkarna sitter relativt skyddade från vind, regn och snö. Samtidigt är alltför mycket solljus inte bra. Tänk även på att det inte finns grenar som riskerar att täcka för ingången.

Rätt avstånd och storlek
En tumregel är att ha minst 10–15 meter mellan varje fågelholk, eftersom de flesta fågelarter inte vill ha grannen alltför nära inpå.

Det är också bra att sätta upp holkar i olika storlekar som passar olika fågelarter, eftersom många fåglar är mer känsliga för grannar av samma art.

Se upp för katter!
Grenar kan vara ett bra skydd utanför holkar, men se till att inte sätta upp holkar i träd där rovdjur lätt kan klättra upp.

Om holkar sitter för lågt kan katter och andra rovdjur komma åt. Nelson Garden ger rådet att sätta upp holkar minst 1,5 meter över marken, men 3 eller 4 meters höjd är ännu bättre, framför allt om det är många människor i rörelse i området.

Det är en fördel om marken under holkar är lite snårig så att fågelungarna har någonstans att få skydd när de ger sig ut.

Lättåtkomlig placering
Tänk på att holkar ska rensas och rengöras en gång per år. Därför är det klokt att placera holkarna så att du hyfsat enkelt kan komma åt dem.

Ett annat råd är att sätta upp fågelholkar så att de syns på lite avstånd. Då kan hyresgästerna följa aktiviteterna runt holkarna utan att störa.

Stora, blanka fönster är en fara för fåglar, som alltför ofta flyger in i glasrutan och i värsta fall skadas svårt eller dör. Nelson Garden ger därför rådet att fundera en extra gång på var du placerar holkar om det är i närheten av byggnader.

Så fäster du holkar
Att sätta fast holkarna på trädstammar är oftast bra, men tänk på att undvika att spika i stammarna. Att använda ett rejält band eller andra konstruktioner är bättre. Se Naturskyddsföreningens tips om fastsättning i länk i faktarutan under artikeln.

Glöm inte att se över fästningen varje år så att holkarna sitter stabilt och att träden inte har tagit skada. I det här sammanhanget kan det vara bra att påminna om att det är förbjudet att sätta upp holkar i någon annans träd utan tillstånd.

Det går naturligtvis också bra att montera fågelholken på en vägg eller på en stolpe, men tänk även här att det ska vara utom räckhåll från kvarterets katter.

Källa: Nelson Garden

Bästa tipsen för att sätta upp fågelholkar

 • Sätt upp holkar på hösten.
 • Välj en lugn och stilla plats.
 • Närhet till täta buskar och träd.
 • Gärna lite snårig mark under holken.
 • Skyddad plats från sol, vind, regn och snö.
 • Kolla så att grenar inte täpper till ingången.
 • 10–15 meter mellan varje holk.
 • Sätt upp flera olika stora holkar för olika fågelarter.
 • Minst 1,5 meter men helst 3–4 meter över marken.
 • Rengör och rensa en gång per år.
 • Inga stora fönster i närheten.
 • Spika inte i trädstammar.

Här hittar du Nelson Gardens blogg Din odlarvän

Naturskyddsföreningens tips för att sätta upp fågelholkar

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega