ICA minskar fjärrvärme med 100% – återvinner värme från kylar

Ica Fastigheter har minskat fjärrvärmeförbrukningen med 100 procent, och elförbrukningen med 50 procent i sitt energiprojekt. Spillvärmen från kylarna återvinns till ventilation, tappvatten och radiatorer.

Erik Fernroth, ICA Fastigheter

Energieffektivisering är en gjuten del i fastighetsförvaltarens vardag. Tricks, injusteringar och installationer som sänker förbrukningen är alltid välkomna hos cheferna. Det sparar på både klimat och plånbok. För ICA Fastigheter, som äger cirka 200 ICA-butiker, är spillvärmen från kylarna guld värd. I många fall kan butikerna stänga kranen till närmaste fjärrvärmeverk för gott.

– Vi har ett ganska färskt projekt där vi har minskat fjärrvärmeförbrukningen med 100 procent, och elförbrukningen med 50 procent, säger Erik Fernroth, energistrateg på ICA Fastigheter.

Livsmedelsbolaget har jobbat med energiprojektet i snart sju år, och är en central satsning på energiinvesteringar som leder till minskad förbrukning i fastigheterna. Initiativet uppstod bland annat i spåren av EU-direktiv och ett större fokus på hållbarhet.

– Vi initierar ofta varje enskilt projekt i samband med att handlaren ska byta sina kylmaskiner, vilket i sin tur är en följd av utfasningen av ett äldre köldmedier enligt EU-direktiv (F-Gasförordningen). Nu går man över till naturliga köldmedier istället, och det nya mediet jobbar med mycket högre temperaturer, säger Erik Fernroth.

Självförsörjande med värme
Utmaningen ligger i att ta tillvara på energin och omvandla den till värmesystemet. Varje butik är unik, berättar Erik, och nämner faktorer som olika tekniska förutsättningar, utformning av lokalen samt befintlig utrustning.

Rent tekniskt fördelas spillvärmen från kylsystemet på två värmekretsar. En som förses med hög framledningstemperatur och med lägre temperatur. Kretsen med hög temperatur använder butiken till tappvarmvatten och radiatorer, medan den med lägre temperatur går till ventilationen.

– Vi är självförsörjande med värme inom våra tre största affärssegment, Maxi, Kvantum och Supermarket. När det kommer till den mindre ICA Nära butikerna är det svårare att få ut lika mycket värme, å andra sidan är behovet av värme mindre, menar Erik.

Varje butik är unik
Varje butik blir ett eget projekt, berättar Erik, och allt startar med en förstudie av förutsättningarna. Man mäter potentialen ur både ett ekonomiskt perspektiv och ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är inte alltid det är lönsamt att riva ut hela butiken för att ersätta med nytt, menar Erik.

– Men vi går så långt vi kan och där vi fortfarande har en rimlig affär.

Oavsett om det rör sig om nyproduktion eller befintliga fastigheter ser processer och mallar likadan ut. Kravställningen på olika system är också desamma, menar Erik.

– Målet är att nå samma energiprestanda som i en nyproducerad fastighet, trots att det är renovering av befintlig lokal.

Stor investering
Tidigare släppte man ut mycket av värmen på taket, men i takt med högre energipriser och ökat fokus på hållbarhet har behovet att ta tillvara på så mycket energi som möjligt, särskilt den som redan är köpt, ökat. Men att genomföra ett liknande projekt som ICA Fastigheter gör i sina butiker ställer höga krav på utföraren samtidigt som investeringen är stor.

– I projekten så brukar det vara ventilationssystemen som är den största enskilda kostnaden. Det brukar handla om nya ventilationskanaler och aggregat. Men alla val man gör måste också få en ekonomisk bedömning. Bara för att det är snålare rent energimässigt så kanske det kostar mer än vad det ger, och det måste man ha respekt för.

Kunniga entreprenörer
Ett värmesystem som bygger på värme från kylsystemet kräver bra kännedom inom båda områdena. ICA fastigheter tar hjälp av en entreprenör som bemästrar både kylsystem och fastighetssystem, vilket är väldigt ovanligt, menar Erik.

– De har en väldig kunskap inom kyla, och specifikt livsmedelskyla, i livsmedelsbutiker och fastighetssystem. En bra kombination för oss, även om den är ovanlig.

Ventilationssystemet är viktigt
För att värmeåtervinningen ska fungera gäller det att ha koll på fastighetens ventilation, värmesystemen och styrsystemet. Obalans i ventilationen och ett styrsystem som inte kommunicerar med kylmaskinen funkar inte, menar Erik.

– Har man stora undertryck så blir det massor med extra luft som måste värmas upp. Det är ett detektivarbete, det gäller att hitta alla fläktar och ta reda på vilket håll de blåser för att sedan räkna ihop plus och minus, något som ofta är svårare än vad det låter, säger Erik.

Hur jobbar ni med klimatskalet?
– Ingenting när det gäller energiprojekt faktiskt. Det finns så mycket värme från kylarna att det inte spelar någon roll. Men skulle det inte räcka så är kanske isolering står näst på tur. Men det är inget vi har gjort än.

Vad är den största utmaningen för er?
– Det svåraste för oss är affärsmodellen. Vi har kallhyra i de flesta av våra fastigheter, vilket gör att den ekonomiska besparingen inte tillfaller ICA fastigheter utan den enskilde handlaren, därför använder vi en modell som är lönsam och skapar incitament för båda parter.

Text: Jakob Gromer
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega