Victoriahems sop-moloker ger färre skadedjur


Förra hösten öppnade Victoriahems nya avfallsstationer med möjligheter till källsortering i Visättra. Tidigare kunde hyresgästerna bara slänga brännbart avfall här. Nu syns tydliga resultat – renare bostadsområde, färre skadedjur och ökad kundnöjdhet.

De nya avfallsstationerna består av nedgrävda avfallsbehållare, så kallade moloker, på Visättravägen 6–26. Här går det att sortera matrester, glas, plast, pappersförpackningar, metall och brännbart.

Tidigare fick hyresgästerna åka till återvinningsstationen för att källsortera.

– Nu har våra hyresgäster fått mycket bättre förutsättningar för att sortera sitt avfall på ett mer miljömedvetet sätt och bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Therese Afram, områdeschef för Victoriahem i Visättra.

– Vi kan också se ett tydligt resultat av den här investeringen. Utemiljön har blivit trevligare och vi slipper avfall på marken och problemet med skadedjur har minskat ordentligt, säger hon.

Ökad kundnöjdhet
Hyresgästerna uppskattar satsningen, vilket syns tydligt i Victoriahems årliga kundundersökning. På Visättravägen 6–26 har andelen hyresgäster som är nöjda med möjligheterna till källsortering ökat med 37 procentenheter jämfört med resultatet 2022.

Hyresgästerna på Visättravägen 65–75 och Sågstuvägen 1 A-N har än så länge bara stationer för brännbart avfall och grovsopor på sina gårdar. Men även här har kundnöjdheten ökat med 23 procentenheter jämfört med 2022.

Smidigare att slänga avfall
Victoriahems förvaltare Emelie Skärvinge tror att ökningen beror på att en del hyresgäster här också drar nytta av de nya avfallsstationerna och passar på att slänga sitt sorterade avfall på väg till kollektivtrafik eller affärer.

– Det är tydligt att våra hyresgäster vill sortera sitt avfall och agera miljövänligt, säger Emelie Skärvinge.

Källa: Victoriahem

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega