Willhem satsade på solhybrid och bergvärme – minskade energin med 50%


När en energislukande fastighet behövde nytt värmesystem hittade bostadsbolaget Willhem en annorlunda lösning på marknaden; en kombination av solhybrider och bergvärme. Lösningen gav en minskning på 50% av inköpt energi.

Bostadsbolaget Willhem i Trollhättan såg att deras fastighet Oxen 5 hade alltför hög energianvändning. Huset, från 1939, värmdes upp med fjärrvärme och använde 148 kWh per kvadratmeter och år.
Josef Gotlén är teknisk förvaltare på Willhem i Trollhättan och berättar hur bolaget fick bukt på problemet

Josef Gotlén, Willhem

– Vi gick ut med ett lite annorlunda underlag. Vi specificerade inget särskilt system eller lösning utan gav bara förutsättningarna och vad vi ville uppnå. Sen fick entreprenörerna komma med förslag. Det var ett av förslagen som stack ut. En kombinerad solhybrid- och bergvärmelösning. Värmen som uppstår när solen skiner på solcellerna tas om hand och används för att ”ladda” borrhålen för bergvärmen. Det gör både solcellerna och bergvärmen effektivare.

Så fungerar det
Detta system kallas för kombinerat solhybrid- och bergvärmesystem och Förvaltarforum har skrivit om det i tidigare artikel. Hybridsystemet är en kombination av solvärme, borrhål och värmepump. Solpanelen får en termisk baksida och blir en solhybrid.

Kall vätska från borrhålet förs upp och kyler ner den. Vätskan värms sedan upp genom solpanelen och förs ner till borrhålet igen för att värma upp och ”återladda” det.

Värmepumparna matas med både värmeenergi från solpanelerna och med bergvärme från borrade hål, vilket ger ökad effekt.

Ont om plats
Eftersom Willhems fastighet ligger mitt i staden passade denna annorlunda energilösning dem mycket bra. Antalet borrhål kunde minimeras. I vanliga fall rekommenderas minst 20 meter mellan varje borrhål, annars kan de ”stjäla” värme från varandra.

– En vanlig åtgärd för att minska den inköpta energin är att installera bergvärme. Köper du 1 kWh el får du ut kanske 3 kWh värme, på grund av pumpens så kallade COP-tal (Coefficient of Performance). Problemet är att få plats med borrhålen, särskilt inne i stan, säger Josef Gotlén och fortsätter:

– Eftersom den här lösningen ”laddar” borrhålen med värme, kan de ligga tätare ihop. Då blir det möjligt att borra tillräckligt med hål för att värma en större byggnad med bergvärme, säger Josef Gotlén.

Minskad inköpt energi med 50%
Willhem ser nu ett tillfredsställande resultat när det gäller både energi och ekonomi i detta projekt.

– Hela systemet har gått i ett år nu och vi är nere på 76 kWh per kvadratmeter i inköpt energi, vilket är en minskning med nära 50 procent. Solcellsanläggningen bidrar med att sänka energianvändningen med 5,5 kWh/kvm och överskottet på 4 500 kWh säljs ut på nätet. Det är bättre än vi hade trott. Återbetalningstiden beror ju lite på hur höga energipriserna är, men vi hade räknat med cirka 15 år. Med de här resultaten kommer den bli kortare, säger Josef Gotlén.

Forskningsprojekt i Västsverige
Det finns fler som har provat på detta innovativa energisystem och Energimyndigheterna har gjort ett forskningsprojekt i en bostadsrättsförening med tvåvåningsradhus i Västsverige.

Det projektet visade att man kunde få ut ännu mer effekt genom att optimera styrsystemet. Solvärmen kunde till exempel ökas med ca 50 procent om styrande givare mäter omgivningstemperatur istället för hybridernas införseltemperatur. Dessutom kunde man undvika onödig drift, det vill säga värmning istället för kylning av hybriderna vintertid, genom ett tillägg i styrvillkoren för cirkulationspumparna.

Öka egenkonsumtion för att inte sälja med förlust
Bostadskvarteret, i studien, producerade egen solel till 62 procent. Överskottet såldes, men med förlust när man räknade med avgiften för inmatningsabonnemanget. En lösning var om föreningen ökade egenkonsumtionen genom att överladda tankar för värme och varmvatten eftersom det fanns ett tillräckligt överskott på solel. Då skulle man inte behöva sälja el till förlustpris.

Men man kom fram till att den mest energieffektiva lösningen var att klara sig med en huvudsäkring på max 100 A genom att den befintliga elpannan begränsades till en lägre effekt. Solelsproduktionen skulle då också bli lönsam genom att föreningen fick skattereduktion för såld solel.

Läs hela rapporten från Energimyndigheten här.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega