Habos digitala resa kan inspirera andra

Skärmbild på EcoGuard Curves. Till höger Christian Nilsen, bostadsbolagschef, Emil Tunling, IT-tekniker på Habo.

Genom att kräva öppna digitala system från leverantörerna har Habo lyckats bygga ihop ett eget datanätverk som styr värme och ventilation i deras fastigheter. Här ger de sina bästa råd till andra som står inför sin resa till den digitala fastigheten.

Habo är ett energibolag som även äger hyresfastigheter. Bolaget är inne i en spännande digitaliseringsresa som kan verka som inspiration för andra mindre fastighetsbolag. För att klara av utvecklingen har det krävts en intresserad bolagschef, tekniskt kunniga medarbetare och fokuserade kravbeställningar till leverantörerna – det ska vara så enkelt som möjligt.

Förvaltarforum fick en pratstund med gruppen som har genomfört det mesta av arbetet; Christian Nilsen, bostadsbolagschef, Emil Tunling, IT-tekniker, och Jan Söderlind, bostadstekniker på Habo.

Varför valde ni att påbörja er digitala resa 2020?
– Vår verklighet var att vi inte visste vilken temperatur det var i lägenheterna. Blev det fel i våra undercentraler, gällande värmen, var vi tvungna och åka dit. Vi ville digitalisera för att få en överblick över temperaturen och kunna spara energi.

– Det handlade också om att kunna vara proaktiv och upptäcka fel innan hyresgästerna hinner ringa.

Vad har ni gjort?
– Vi köpte in ett öppet datasystem som skulle kunna hantera all insamlad data. Sedan satte vi in trådlösa inomhusgivarna i lägenheterna och utomhusgivare som vi har lagt till en AI-tjänst på. De styr efter prognos av vind, sol och temperaturer, hur vädret kommer att svänga. Den läser av, tolkar och mer eller mindre lär sig hur huset svarar på temperaturförändringar. Vi har fått en mycket mer detaljerad temperaturstyrning och kan hålla målbilden på 21 grader i lägenheterna.

Vad vill ni få ut av det?
– Nu håller på att trimma in nu, men tanken till slut är ju att helt enkelt för få mindre effektförluster, inte allt för höga övertemperaturer och ge komfort till våra hyresgäster.

Vad har ni behövt göra för att få in ett digitalt system?
– Vi ville köra fastighetsstyrningen i ett separat och säkert nätverk. Emil Tunling byggde ett helt separat fastighetsnät med egen brandvägg och en vidare switch som alla våra fastigheter är uppkopplade mot. Vi har sedan tidigare fiber till hela vårt bostadsbestånd och genom att dra kablar från switchen till undercentraler och ventilationsaggregat så har vi byggt ihop allt. Det var ett tidskrävande arbeta att fysiskt svetsa och koppla ihop samtliga fastigheter.

Var alla gamla apparater i trim för att ingå i systemet?
– Vi har fått byta ut gamla reglercentraler i undercentralerna i respektive fastighet för att kunna möjliggöra uppkoppling mot det nya systemet som samlar in data. En del av dem skulle vi ändå ha fått byta ut eftersom de har gått över åldersstrecket.

Vilka system är det ni har installerat?
– Det första systemet vi köpte var vårt överliggande system som är väldigt öppet och kan kommunicera med andra system. Efter det la vi på sensoriska inomhusgivare och ytterligare ett system som styr mot inomhustemperaturer, väderprognoser och värden i undercentralen med hjälp av AI.

Nu har fört samman flera olika system, hur har det gått?
– Vi är en liten organisation, så för oss var ledstjärnan från början att vilja ha enkla system och leverantörer som förstår vad det är som vi behöver. Det har varit vägledande i dialogen med leverantörerna. Vi har valt öppna system som vi har kunnat integrera med varandra. Vi har även fått hjälp av Sveriges Allmännytta som har sett ett intresse i att det ska fungera för oss och därifrån har vi fått bra support.

Ni har även tagit med larmrapportering som tjänst, vad innebär det?
– Vi har kontroll och övervakning av våra ventilationsaggregat och har larmhantering av våra tekniska installationer i husen nu. Via mejl får vi larm om något händer där ute. Vi har gjort en inställning att bara få larmen mellan 7 och 4 på dagen. Vi ska inte belasta oss genom att det plingar i våra mobiler dygnet runt. Förut ringde hyresgästerna jouren och vi agerade efter det. När vi nu börjar jobba proaktivt tror vi att det kommer det bli färre larm.

Är det någon tjänst ni saknar eller vill komplettera med?
– På en anläggning har vi kopplat upp solcellen så att man i realtid kan se vad det genererar och även historiskt se hur mycket det har genererat. Det hade varit kul om man kunde visa den datan utåt, till exempel på en skärm i fastigheten.

– Sedan för vi samtal med kommunens VA om att koppla upp deras vattenmätare för att få larm om vattenläckor.

Vad är ni mest nöjda med?
– Vi har en jättebra överblick över våra system och att vi kan vara proaktiva nu. Samtidigt har det skapat merjobb för oss. När man får de här systemen så dyker problemen upp till ytan. Men det är ju positivt att vi får jobba med injusteringar av våra värmesystem. Det har blivit ett jättebra verktyg för vårt arbete och det sänker vår energiförbrukning.

Har ni sett några resultat än?
– Inte än, det måste gå ett helt år efter installationerna. Men för 2023 års budget har vi vågat budgetera för att de kostnadsökningar som kommer från fjärrvärmen kan räknas bort. Vi räknar med att vi tar igen det i energibesparing. Vi köper fjärrvärme för cirka 6 miljoner, sparar vi 5% så det är 300 000 på ett år.

Habos bästa råd inför den digitala resan:

  • Välj leverantörer med öppna system. Tar man en ”stor drake” så kan man bli fast med deras produkter. Välj själv de bitar du vill ha i din godispåse.
  • Man behöver en fastighetstekniker som har systemförståelse för hur värme och ventilationssystem påverkar inomhusklimatet.
  • Man måste även ha en IT-kunnig medarbetare.
  • Tänk på säkerheten. Se till att ha brandväggar och att de är så nedlåsta som möjligt; bara det som ska gå igenom ska kunna göra det.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega