Olov Lindgren och Willhem: Så arbetar vi systematiskt för ökad trygghet

Passersystem kan vara viktiga för fastighetens trygghet. Foto: iStock

Ett tryggt boende ligger högt upp på önskelistan bland många hyresgäster. Förvaltarna från Olov Lindgren och Willhem berättar här hur de jobbar systematiskt och proaktivt för att öka både säkerhet och trygghet i sina fastigheter.

Jacob Domingos, Olov Lindgren

Jacob Domingos, förvaltningschef på Olov Lindgren, ansvarar för 36 fastigheter främst i Stockholms innerstad. Han berättar att det finns några grundläggande aspekter man behöver ha koll på när det kommer till trygghet i fastigheten. Att synas i fastigheterna håller obehöriga borta – och bidrar samtidigt till hyresgästernas trygghet.

– Sen är det väldigt viktigt att skalskyddet i fastigheten och i driftutrymmen är kompletta. Se över skalskyddet i hela fastigheten och säkerställ att det fungerar. Det är också viktigt att det är rent och snyggt, det symboliserar trygghet – vilket i sin tur skapar trivsel, säger han.

Elektroniskt passersystem underlättar trygghetsarbetet
När det kommer till skalskyddet gäller det att alla elektroniska passersystem fungerar, samtidigt som brytskydd på dörrar och entréer bör ses över löpande, menar Jacob Domingos.

– Man måste se över det här systematiskt och ha en dialog med fastighetsvärden för att hela tiden förbättra skalskyddet. Allt måste fungera, säger han.

Belysning både inomhus och utomhus
Rörelsestyrd belysning är att föredra, menar Jacob, och syftar bland annat på armaturer i allmänna utrymmen som exempelvis källargångar och trapphus.

– Det minskar också risken för att obehöriga rör sig där. Belysning som släcks automatiskt efter ett tag är inte bra, för det kan bli väldigt mörkt i vissa utrymmen, säger han.

Utebelysningen kan man låta gå på ljusrelä. Finns det problem med skadegörelse, eller att obehöriga använder utrymmen intill fastigheten, går det också att komplettera utsatta platser med belysning som har inbyggd rörelsesensor.

– Och den belysningen bör vara ganska stark för att avskräcka de som inte ska vara där, så att ingen gömmer sig eller uträttar sina behov eller liknande, säger Jacob.

Övervakning kräver extra övervägning
Ibland uppkommer trygghetsproblem som vägrar försvinna – vad man än gör. En sista utväg är att installera övervakningssystem, till exempel kameror. Då måste man ha i åtanke att installationen bland annat måste följa lagarna dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

– Men innan vi genomför en sådan installation finns det andra avhjälpande åtgärder. Exempelvis väktare som ronderar på utsatta tider, byte av eventuella koder och att säkra skalskyddet.

Rätt belysningen avgörande för ett tryggt område

John Bekric, Willhem AB

John Bekric, förvaltare på Willhem AB, berättar att de jobbar hårt med trygghetsarbetet när det kommer till området Fittja, där bolaget äger flera fastigheter. Totalt förvaltar man 785 lägenheter, vilket motsvarar nästan halva området.

– Vi håller på med en omfattande upprustning av utemiljön för att höja standarden och skapa en trygg och trevlig miljö för alla åldrar som bidrar till ett högre NKI (nöjd kund index) där även ljusarkitekter hjälper oss med att placera armaturer för att sprida ljuset så att det upplevs tryggt och väl upplyst, det ger ett väldigt planerat och uppstyrt intryck.

Han lyfter fram belysningen som en viktig faktor. Men det är också viktigt att belysningen är installerad på rätt sätt, annars kan den få motsatt effekt.

– Belysningen ska vara riktad nedåt, och inte rakt fram. Man ska inte bli bländad av ljuset. Allt ska vara upplyst och uppmärkt, oavsett om man kommer från till exempel parkeringen eller tunnelbanan.

Utökat skalskydd för att hålla obehöriga borta
För att öka tryggheten inne i fastigheterna jobbar man dessutom mycket med skalskyddet. I utsatta områden, som Fittja är, har man bland annat satt in taggläsare vid hissen.

– Det är ett sätt för att inte få in obehöriga i fastigheten. Det är väldigt viktigt att skapa en behaglig miljö, folk ska vilja bo där utan att känna sig otrygga, säger John.

Följ upp med entreprenörer
Han berättar att de genomför dagliga ronderingar i fastigheterna de förvaltar i Fittja. Det är både för att snabbt kunna felavhjälpa, men också för att de ska synas och visa att de finns på plats.

– Sen är det är också väldigt viktigt med uppföljningsmöten med entreprenörer. Helt, rent och fullt fungerande är ett måste, speciellt i områden som upplevs som mindre trygga.

Till sist lyfter han andrahandsuthyrningar som en stor aspekt av trygghetsarbetet. Att obehöriga, som i värsta fall gör lite som de vill i fastigheten och som inte tar sitt ansvar, bidrar till en mindre trygg miljö för övriga boende.

– Vi jobbar väldigt hårt med att kontinuerligt följa upp olagliga andrahandsuthyrningar. I Stockholm gäller det att aldrig ge sig, det finns mycket att vinna på det.

Text: Jakob Groman
redaktionen@forvaltarforum.se

7 tips för att öka tryggheten

  • Ett skalskydd som är uppdaterat och tillräckligt bra.
  • Samverkan mellan fastighetsägare, hyresgäster, samhällsaktörer, kommun och polis.
  • Utemiljö – Se till att ha bra belysning. Håll utemiljön trimmad. Det ska inte gå att gömma sig i till exempel buskage. Klipp alla växter i en höjd som gör att man alltid syns.
  • Information – ju tydligare information både inomhus och utomhus desto bättre. Både boende och besökare ska enkelt kunna hitta i fastigheten eller området.
  • Rent och fint överallt – och ronderingar en gång om dagen när behovet finns.
  • Håll koll på hyresgästerna och andrahandsuthyrningar.
  • Sanera klotter omgående.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega