Från 1 000 olovligt uthyrda – till 1 000 lediga lägenheter

Foto: Familjebostäder i Göteborg.

Familjebostäder i Göteborg har sedan 2016 arbetat strukturerat med att minska mängden olovlig andrahandsuthyrning. De har skapat rutiner för att hitta de ogiltiga uthyrningarna och kan nu visa på ett gott resultat.

Att ha ett korrekt förstahandskontrakt är en grundförutsättning för en stabil tillvaro. För de allra flesta.

– Riktiga hyresförhållanden skapar trygghet i första hand för den som hyr. Men det är även viktigt för de boende i trapphuset att veta vem som är ens granne. Då blir det trivsamt och tryggt för alla, säger Robert Jademyr, distriktschef och säkerhetschef på Familjebostäder.

Ska hyras ut på rätt sätt
Familjebostäder har sedan 2016 arbetat strukturerat med att minska mängden olovlig andrahandsuthyrning.

– Det finns en mängd olika skäl till varför lägenheter hyrs ut utan vårt godkännande. Det som är viktigt för oss är att uthyrningen ska gå rätt till. Har man inte behov av en lägenhet ska den sägas upp och hyras ut enligt våra regler. Ju fler lägenheter som hyrs ut korrekt, desto bättre. Då kan alla som behöver en bostad söka lediga lägenheter antingen på Boplats eller vår koncerngemensamma interna omflyttningsplats. Vi vill absolut inte att människor utnyttjas och luras, säger Robert Jademyr.

Leva tryggt i eget hem
När Familjebostäder får signaler om att något inte står rätt till, lämnas ärendet till Störningsjouren för utredning av deras jurister. Många gånger säger den berörda hyresgästen själv upp lägenheten, men om det inte sker kan vi ta ärendet för bedömning och beslut i Hyresnämnden.

– Vi har en avdelning, Oriktiga hyresförhållanden, som enbart arbetar med denna fråga. För Familjebostäders del har vi sedan start till dags datum rättat till 1000 lägenheter. Vi ser att vårt gemensamma arbete bidrar till att så många som möjligt kan leva tryggt i ett eget hem, säger Sandra Halilovic, jurist på Störningsjouren.

Källa: Familjebostäder i Göteborg

Framtiden

Familjebostäder och Störningsjouren ingår i Framtidenkoncernen.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega