Partnertext från Familjebostäder Stockholm

”Frågan om trygghet är central för oss”

Foto: Olof Holdar

Det har hunnit gå tre år sedan Per Tegel tillträdde som säkerhetschef hos Familjebostäder. Idag har han en tydligare bild av fastighetsägarens viktiga roll i skapandet av trygga boendemiljöer.

– Frågan om och betydelsen av trygghet är central för hela Stockholm och även för oss på Familjebostäder, säger Per Tegel, säkerhetschef på allmännyttiga Familjebostäder.

Familjebostäder satsar stort på att stärka den upplevda tryggheten i sina bostadsområden. Förbättringar i husen, brottsförebyggande arbete och ett aktivt förebyggande och uppsökande arbete kring störningar och olaga andrahandsuthyrning är bara några exempel i raden av trygghetssatsningar som gett resultat. Tryggheten ökar i bostadsbolagets områden för fjärde året i rad.

– Vi har ett brett samarbete med andra fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar, polisen och det civila samhället sedan många år, berättar Per.

Sätter säkerhet högt på agendan
Till Familjebostäder kom Per närmast från en motsvarande tjänst i Södertälje kommun. Dessförinnan var han under många år verksam som polis i Södertälje i olika funktioner, roller och uppdrag. De sista åren hos polisen arbetade han med underrättelseverksamhet.

Hur ser han på fastighetsägarens största utmaningar när det kommer till trygghets- och säkerhetsarbetet?

– Det finns en utmaning i att jobba systematiskt, långsiktigt och uthålligt med säkerhetsarbetet. De allra flesta tycker att säkerhetsfrågorna är viktiga, men min utmaning är att jobba in en säkerhetskultur i hela bolaget där de här frågorna vävs in i viktiga delar, resonerar han.

– Så finns det förstås samhällsfaktorer som påverkar hyresgästernas trygghet, som vi som fastighetsägare inte råder över, fortsätter han. Det kan också kännas utmanande.

Säkra hus – ett viktigt fastighetsägaransvar
För hyresgästernas trivsel och deras upplevda trygghet kring boendet, är det grundläggande att Familjebostäders fastigheter är hela, rena och säkra menar Per.

– Vi behöver till exempel löpande arbeta med vårt systematiska brandskyddsarbete och säkerställa att våra hus har ett starkt skalskydd för att motverka olika brottsliga aktiviteter, berättar han.

Bolaget genomför interna utbildningssatsningar där medarbetarna utbildas i brottsförebyggande förvaltning. Utbildningen lyfter fram att fastigheternas skick och förvaltningens dagliga tillsyn och skötsel spelar stor roll för hyresgästernas upplevda trygghet. Hela och rena fastigheter och omhändertagna utemiljöer ger en ökad trivsel i området och håller brottsligheten borta.

– I områden med stora utmaningar behöver vi förstärka med andra åtgärder för att komma tillrätta med störningar och brott, fortsätter Per.

Väktarbil ger utökad närvaro
Sedan i våras har Familjebostäder ett nytt avtal avseende ronderande väktarbevakning. En bil med två väktare besöker olika delar av bolagets förvaltningsområden runt om i Stockholm. Rondering utförs både utvändigt och invändigt i fastigheterna – i trapphus, källare och övriga allmänna utrymmen. Satsningen genomförs i brottsförebyggande syfte och som en extra trygghetsskapande åtgärd.

– Vi har en bra närvaro av egen personal i våra områden under dagtid, men väktarna kan möta hyresgästerna på kvällen och en bit in på natten. Förutom att väktarna noterar avvikelser, som rapporteras tillbaka till Familjebostäders förvaltare varje morgon, ingår även en uppsökande och trygghetsskapande del i uppdraget. Väktarna är en extra kontaktväg till oss för våra hyresgäster, säger Per.

Samverkan är nyckeln för Trygga trappan
Per berättar även engagerat om Trygga Trappan som är ett pågående projekt på ett antal adresser i Järvaområdet. Här samarbetar Familjebostäder med den lokala polisen som fått behörighet till fastigheter där bolaget upplever problem med olovlig vistelse i allmänna utrymmen.

Den ursprungliga tanken var att komma åt olovligt ”häng” i trapphus och övriga allmänna utrymmen, det som juridiskt kallas olaga intrång.

– Vi behöver arbeta aktivt med just det här, som inte sällan är kopplat till bland annat missbruk och droghandel, berättar Per.

På de adresser som ingår i projektet informeras besökarna till en viss port, att endast den som bor i eller besöker någon i huset får vistats där. För alla andra är det olagligt och betraktas som olaga intrång.

Utöka samarbetet med polisen
Att polisen har möjlighet att efter egen prioritering röra sig fritt i fastigheternas allmänna utrymmen tror Per stärker hyresgästernas upplevda känsla av trygghet. Familjebostäder strävar nu efter att utöka samarbetet med polisen kring Trygga Trappan i fler bostadsområden.

– Vad som skapar känslan av trygghet är individuellt och beror på många faktorer. Vi utvärderar och undersöker löpande olika åtgärder för att skapa en så trygg boendemiljö för våra hyresgäster som möjligt, avslutar Per.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega