Partnertext från Hogia

Hogia: ”AI är snart en självklarhet”

Förra paradigmskiftet handlade om att affärssystemen skulle bli webbaserade. I dag står vi inför nästa skifte.
– AI är snart en självklarhet, säger Mathias Petersson, Hogias expert på digitala flöden.

Mathias Petersson, Hogia.

Hogia har länge – koncernen firade 40 år i höstas – levererat samhällsviktiga system till bland andra tjänstesektorn, detaljhandeln och fastighetssektorn.

Mathias Petersson är med sina 15 år en långvägare inom Hogia och han konstaterar att tekniken under hans tid inom koncernen har utvecklats en hel del, inte minst de senaste åren när den artificiella intelligensen – AI – har implementerats.

Mer fokus på service när monotona uppgifter försvinner
AI innebär en stor samhällsförändring. Många yrkesgruppers arbetsuppgifter kommer de närmaste åren att förändras i grunden, när monotona och enformiga arbetsmoment effektiviseras bort. En del känner en viss rädsla och osäkerhet kring detta, men samtidigt innebär automatiseringen att till exempel fastighetsskötare och förvaltare kommer att kunna fokusera mer på servicen till hyresgästerna.

– Jag kan tycka att det är naturligt att vara tveksam till det nya. Det ligger i vår natur att vilja ha kontroll. Men man kan ha kontroll även om hanteringen är automatiserad. Det är viktigt för oss att kunna visa användaren varför något händer, så att känslan av kontroll inte går förlorad.

Funktionen i fokus, inte tekniken
Samtidigt är det ofta inte helt nödvändigt att veta precis hur det fungerar, rent tekniskt.

– Det handlar framför allt om nyttan som AI gör. Det är funktionen som är i fokus, inte tekniken bakom. ”Jaså, är det detta som är AI?” är en ganska vanlig reaktion, skrattar Mathias Petersson.

AI handlar om självinlärning. Systemet känner igen hur något har hanterats tidigare och ”lär sig” därigenom hur det ska hanteras. Eftersom människan är ett vanedjur är det rimligt att tro att det ska hanteras på ett liknande sätt nästa gång.

Systemet utvecklas ju mer det används
Mathias Petersson ger ett enkelt exempel från Hogias ekonomisystem:

– Här har vi valt att bygga vår AI så att redan andra gången du bokför något så kommer systemet ihåg hur den här produkten konterades första gången och ger samma konteringsförslag. Det blir inte rätt till 100 procent, men kanske 90. På det här sättet ger AI:n nytta tidigt. Och ju fler gånger du använder systemet, desto mer lär det sig, desto duktigare blir systemet på att ge rätt konteringsförslag.

När AI har lärt sig hur det brukar vara innebär detta till exempel att om en elleverantör skickar en samlingsfaktura för 15 olika fastigheters elförbrukning kan AI-verktyget radkontera upp kostnaderna för de 15 olika fastigheterna.

Förbättrat driftnetto – tid och resurser till annat
– När du tydligt ser hur kostnaderna fördelas mellan dina fastigheter kan det vara ett bra underlag för hur du måste jobba med olika kostnader i olika fastigheter för att förbättra ditt driftnetto.

Automatiseringen sker i alla led och ett nästa steg i utvecklingen kan innebära att systemet automatiskt skickar ut fakturorna till rätt attestant, utan manuell handpåläggning.

– Genom automatiseringen frigörs mycket tid och resurser för både ekonomer och fastighetsförvaltare, konstaterar Mathias Petersson.

Lika självklart som det i dag är att använda webbaserade system, lika självklart kommer det inom kort att vara att använda system med AI, menar han.

AI en förutsättning i framtiden
– I dag är inte webbaserade system ett krav från kunderna, det är en förutsättning. Och vi går åt precis samma håll med AI. Vi går från regelstyrning till självinlärning. I vissa fall kan man tänka sig kombinerade lösningar med regelstyrning och självinlärning. Men överallt där det är lämpligt med AI kommer AI att användas.

Att en aktör som Hogia, som alltså har drygt 40 år på nacken och är en bred koncern med många olika verksamhetsområden, ändå kan vara snabbfotade och ligga i framkant i utvecklingen förklarar Mathias Petersson med Hogias organisation.

Struktur som uppmuntrar innovation
– Strukturen gör det lätt att komma med idéer, testa och driva dem. Vi är 650 anställda men vi är indelade i 32 olika bolag och även bolagen är indelade så att vi arbetar i små, små enheter. Vi har en ledning som uppmuntrar innovationer – de vill att idéerna ska komma nedifrån, inte uppifrån.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega