Willhem tar hjälp av IT för att göra sina områden tryggare

Nina Dalvin, fastighetsförvaltare på Willhem i Göteborg.

Willhem i Göteborg rapporterar in oroande och störande händelser i IT-systemet Embrace, i syfte att förebygga brott. Det ger överblick och bättre samarbete med polis och sociala instanser.

Willhem i Göteborg har växlat upp sitt arbete med trygghetsskapande åtgärder. Nyligen blev man det första bostadsbolaget i Göteborg att ansluta sig till Embrace, som är ett IT-system för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan med polis, kommun och andra instanser.

– Genom Embrace kan vi rapportera in händelser som sker i bostadsområdena. Det kan handla om alltifrån mopedåkning eller narkotikaförsäljning till en sönderslagen port, säger Nina Dalvin, fastighetsförvaltare på Willhem i Göteborg.

Kunskapsbas för bättre åtgärder
Genom Willhems egen personal ute i bostadsområdena men också från hyresgäster fångas dagliga händelser upp som förvaltarna sedan lägger in i Embrace-systemet. På så vis får exempelvis polis, fältarbetare, fastighetsägare och andra instanser kunskap om vad som händer i olika områden, och kan utifrån den kunskapen bättre samordna och planera sina insatser.

Även om man som förvaltare själv ska ha koll på den här typen av händelser, tycker Nina Dalvin att det blir det en helt annan överblick med Embrace.

– Jag kan till exempel ta ut kvartalsrapporter på allt jag anmält i ett visst område, som jag sedan kan använda till min egen förvaltningsplanering. Därför är det också viktigt att man skickar in rapport även om inget hänt just idag, för då får man också koll på om det blivit lugnare på en viss plats. Istället för att man som tidigare mest hade en känsla av vad som hänt, har man nu en helt annan koll och kan planera åtgärder därefter.

Eftersom Willhems medarbetare vet att allt som rapporteras in analyseras och blir ett viktigt underlag för olika förbättringsinsatser, är de också motiverade att vidarebefordra allt de ser och hör, menar Nina Dalvin.

Polissamarbete för trygga trappuppgångar
Ytterligare ett steg i Willhems trygghetsarbete är ett utökat samarbete med polisen genom projektet Trygga trappan, som ska se till att obehöriga inte vistas i trapphusen. Det innebär att de som inte har anledning att vara i huset och som skapar ordningsproblem riskerar att bli anmälda för olaga intrång, vilket kan leda till böter.

– Vi har satt upp information om detta i trapphusen så att det blir tydligt för hyresgästerna att det är deras trappuppgång eller tvättstuga, att det är viktigt att stänga porten efter sig och inte släppa in obehöriga
– men också att de själva kan ringa polisen. Allt vi kan göra tillsammans för att minska otryggheten är värdefullt, avslutar Nina Dalvin.

Text: Pernilla Fredholm
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega