Novier får fortsatt förtroende att förvalta Gamla Livs Fastighetsportfölj

Novier har efter upphandling i konkurrens fått fortsatt förtroende avseende totalförvaltning från Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) (”Gamla Liv”)

Uppdraget för Gamla Liv omfattar ca 390 000 kvm bestående av centralt belägna fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Portföljen innehåller primärt kontorslokaler men även en stor del handel, bostäder, restauranger och hotell. Förvaltningsuppdraget avser totalförvaltning.

Källa: Novier

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega