Fönster som förbrukar

Att byta fönster har en mycket stor klimatpåverkan och går i princip aldrig att räkna hem, enligt Sofia Meurk. Foto: Annika Kullman Höök

Fönsterbyte rekommenderas ofta för att uppnå klimatkraven. Det är en dyr och ur klimathänseende skrupelfri åtgärd.

Att byta fönster har en mycket stor klimatpåverkan och går i princip heller aldrig att räkna hem. Fönster av ofta god virkeskvalitet ersätts med fönster där virkeskvaliteten och livslängden är lägre än för dem som hamnar på tippen. Räknas dessutom tillverkning och transport in i kalkylen för den påstådda energiförbrukningssänkningen blir det genast röda siffror.

En betydligt bättre åtgärd klimatmässigt och estetiskt är att renovera fönster som går att renovera. Och att trimma in övriga system i huset gällande ventilation och värme.

Hållbart, underhållsfritt och energieffektivt
Tillverkare och leverantörer av fönster påstår att deras produkter är hållbara, underhållsfria och sänker energiförbrukningen. Sanningen är att hållbarheten skevar betänkligt om man räknar in livslängd, tillverkningsprocess och transport kombinerat med att fönster av ofta god kvalitet slängs ut och hamnar på tippen.

Underhållsfritt innebär att produkten inte går att underhålla. Den måste bytas ut, vilket leder till nya klimatavtryck. Sänkt energiförbrukning kan absolut stämma så länge man inte räknar in vad som krävs för att tillverka och transportera nya fönster, utan enbart kikar på slutresultatet av den omfattande åtgärden.

Utseende och kvalitet
En viktig aspekt av att hellre renovera än byta ut är den estetiska. Att byta till likadana fönster som originalet, med bibehållen glasyta, profiler och virkeskvalitet, är kostsamt. Det är få, om ens någon, fastighetsägare som är villiga att göra den investeringen.

I stället köper man i bästa fall det som nästan ser ut som originalet. Det förekommer också fortfarande att plastfönster ersätter originalfönster av god virkeskvalitet. Tillverkarna lovar dyrt och heligt att just deras produkter är en god och hållbar investering för att få sälja.

Underhåll
Fönster som suttit i 50-60 år behöver givetvis målas, drevas om och få nya tätningslister, särskilt om det inte gjorts under hela perioden. Därefter håller de lika länge till.

Tilläggsruta kan också bli aktuellt. Nya fönster har i jämförelse en betydligt kortare livslängd till ett pris som inte går att räkna hem. Man kan lugnt påstå att fastighetsägaren är förloraren i spelet.

Sunt och självklart
Det här gäller inte bara fönster så klart, utan mycket av det fastighetsägare rekommenderas byta ut vid en renovering. Både entreprenörer och tillverkare trycker på.

Kunskapen och medvetenheten kring hållbarhet och klimatavtryck måste öka. Inventera fastighetsbeståndet innan besluten tas. Måste vi byta ut? Lika angeläget är det att livscykelperspektivet räknas in i kalkylen.

Som det är nu uppmanas beställaren, det vill säga fastighetsägaren, att göra åtgärder som leder till ökat klimatavtryck. Att i stället renovera befintligt minskar detta resursslöseri. Det ger samtidigt nytt och fräscht-känsla som gynnar både hyresgäster och fastighetsägare.

Sofia Meurk, omredare

Sofia Meurk har företaget Omreda som inventerar och identifierar befintliga värden i fastigheter inför beslut om renovering, om- och tillbyggnad. Hon är kultur- och arkitekturhistoriker specialiserad på hela 1900-talet.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega