Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från HBV

Koll på lås är en nyckelfråga


Under 2021 avropades det för 147 miljoner kronor på HBVs DIS Lås och entrésystem. I skrivande stund har fler än hundra annonseringar gjorts för de 77 kvalificerade leverantörerna att svara på.

Bengt Tibäck, Affärsutvecklare, HBV

– Vår uppgift är att hjälpa våra medlemmar att teckna bra avtal med seriösa leverantörer, säger Bengt Tibäck som är avtalsansvarig på HBV.

Bättre system och enklare hantering. Kompetenta leverantörer och entreprenörer. Rätt lösning med rätt villkor. Sammantaget ger detta säkrare bostadsområden och därmed tryggare hyresgäster.

– Det viktigaste är förstås att våra medlemmar får den hjälp de behöver för att hitta rätt lösning i förhållande till vilket behov de har, säger Bengt Tibäck. I vårt DIS kan vi skräddarsy lösningar som passar varje enskild medlem.

Han fortsätter:

– Tack vare att vi genomfört så många upphandlingar i vårt DIS har vi förstås också skaffat oss mycket erfarenhet. Behoven skiljer sig åt och då kan vi vara ”ett extra par ögon”. Redan tidigt i processen finns vi där för att stötta och se till att få med alla viktiga delar.

Skräddarsy varje avtal
Fördelen med DIS är möjligheten att skräddarsy varje avtal. Det finns nästan lika många sätt att arbeta med hanteringen av lås och entrésystem som det finns medlemmar. Lösningarna behöver därför vara situationsanpassade till medlemmens arbetsrutiner och till den teknik de väljer.

– Erfarenheten gör att vi kan identifiera vilka problem som kan uppstå och vad medlemmen bör tänka på i ett tidigt skede.

Allt fler medlemmar väljer också elektroniska lösningar, berättar Bengt Tibäck och menar att det finns många fördelar med att bli mer digitala.

– Jag hävdar bestämt att elektroniska lås ökar säkerheten. En stor fördel är att risken för att huvudnycklar kommer på vift försvinner. En elektronisk nyckel på avvägar stängs enkelt av med ett knapptryck och slutar fungera.

Tidsanpassad tillgång
En ytterligare fördel är att exempelvis underentreprenörer som ska utföra arbeten kan ges tidsanpassad tillgång till lägenheter eller gemensamma utrymmen.

– Nycklar kan också lämnas ut redan vid kontraktsskrivning men programmeras att fungera först vid tillträdet. Det finns många möjligheter med elektroniska system.

Förutom både elektroniska och mekaniska låssystem omfattar HBVs DIS Lås och entrésystem även bokningstavlor och postboxar samt kameror och larm. Just postboxar och övervakningskameror är det flera medlemmar som har beställt.

Text: Niclas Kindvall

Så funkar DIS

Ett Dynamiskt Inköpssystem (DIS) – är ett anpassningsbart alternativ till de ramavtal som HBV vanligtvis förhandlar fram. Ett ramavtal är ett slutet system för avrop, knutet till vissa leverantörer under en viss tidsrymd. Ett DIS är en inköpsplattform där köparen efterfrågar specifika anbud och får svar från leverantörer som fortlöpande kan kvalificeras.

I ett DIS anger medlemmen sin kravspecifikation Läs mer om HBVs DIS Lås och entrésystem på hbv.se och i Avtalskatalogen på hbv.se Så funkar DIS och skräddarsyr sina funktions- och produktkrav.

Därefter svarar kvalificerade leverantörer på förfrågan och tilldelning sker efter utvärdering.

– DIS fungerar väldigt bra för återkommande inköp och ger den upphandlande parten tillgång till ett bredare urval av varor än vid ett ramavtal. Varje förfrågan är en specifik upphandling.

– HBV tillhandahåller mallar och modeller för att effektivisera och underlätta användningen av plattformen, både för beställare och leverantörer.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega