Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från HBV

Avtal för trygga boenden

Ola Kroon, chef för inköpsavdelningen på HBV

De allmännyttiga bostadsbolagens fastigheter finns i alla samhällen, också i områden som kan upplevas som mindre trygga. Därför är det viktigt att HBV, som allmännyttans inköpsfunktion, tar med trygghets- och säkerhetsfrågorna i upphandlingsarbetet.

– Hur ett bostadsområde upplevs av de hyresgäster som bor i det beror förstås på många olika faktorer, säger HBVs inköpschef Ola Kroon.

För att hyresgästerna ska trivas och känna sig trygga räcker det inte med säkra passagesystem, bra dörrar och fönster eller tillräcklig belysning. Det handlar också om mjuka värden som ren och fräsch utemiljö, gröna gårdar och en känsla av att närområdet tas om hand.

Därför menar Ola Kroon att man inte med enkelhet kan identifiera enskilda avtal som speciellt ”trygghetsskapande”. Istället måste trygghetsaspekten finnas med i arbetet med alla HBVs avtal.

– Oavsett vad avtalet gäller behöver vi se till att rätt produkter finns med och att avtalet är hållbart över tid. Trygghetsfrågan finns med redan från början i strategiarbetet.

Ola Kroon understryker att medlemmarnas åsikter styr hur ett avtal är uppbyggt och vilka varor och tjänster som ingår.

– Våra medlemmar arbetar intensivt för tryggare bostadsområden. Där finns expertisen och det är genom vår dialog med dem som vi tillsammans kan skapa trygga och bra avtal som håller över tid.

HBV

HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi genomför samordnade upphandlingar för varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter.

Med närmare 200 ramavtal hjälper vi dagligen våra medlemmar att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster. Läs mer om HBV här.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega