Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Digitala tvillingar – vilka är branschens utmaningar?

Digitala tvillingar är på väg att förändra bygg- och förvaltningsprocessen. Tekniska lösningar och pilotprojekt saknas inte. Men vilka är branschens stora utmaningar? Det diskuterade fastighetsbolag och andra branschaktörer vid ett KTH-seminarium.


Hur kan digital information struktureras och benämnas mer enhetligt? Hur kan digitala tvillingar överföras från byggprocess till förvaltning? Och hur kan affärsmodeller och organisationer utvecklas för att stödja en digitaliserad fastighetsbransch?

När forskningscentrumet KTH Live-In Lab arrangerade ett seminarium om digitala tvillingar inom samhällsbyggnadssektorn, dryftades en lång rad frågeställningar.

Några tydliga svar bjöd seminariet dock inte på. Det var heller inte syftet, förklarade Jonas Anund Vogel, föreståndare för KTH Live-In Lab. Att bjuda in representanter för fastighetsbolag, konsulter och teknikleverantörer ska ge underlag för ett möjligt framtida forskningsprojekt.

– Målet med seminariet är att identifiera de problem och utmaningar som olika aktörer stöter på i arbetet med att ta fram digitala tvillingar. Förhoppningen är att kunna samlas kring en gemensam forskningsansökan, sade KTH Live-In Labs föreståndare Jonas Anund Vogel.

Fastighetsbolag delade med sig av egna erfarenheter
Efter en kort inledning av Jonas Anund Vogel, följde ett tiotal presentationer.

Bland annat bidrog fastighetsbolagen Einar Mattson, Akademiska Hus och Skolfastigheter i Stockholm (SISAB) med sina erfarenheter av digitala tvillingar, liksom även exempelvis konsultfirman Bengt Dahlgren och proptech-bolaget Vyer.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion.

Signalspaning – från reaktiv till proaktiv förvaltning
Digitala tvillingar ger möjlighet att jobba datadrivet, men hur ska en sådan förvaltningsorganisation se ut? Det frågade sig Björn Feldin, chef för digital verksamhetsutveckling vid Einar Mattsson.

Bolaget arbetar målmedvetet med digitalisering, och har 2030 som ett första målår. Enligt Björn Feldin är digitaliseringen ett viktigt redskap för Einar Mattson att utveckla underhållet och att undvika fel. Men att jobba prediktivt, att göra rätt underhåll i rätt tid, kräver helt andra förmågor jämfört med idag när vi jobbar mest reaktivt, konstaterade Björn Feldin.

Även Niklas Dalgrip på SISAB framhöll i sin presentation behovet av att arbeta mer förebyggande.

I takt med allt fler sensorer ökar datamängderna och antalet larm lavinartat hos många fastighetsägare, konstaterade Niklas Dalgrip.

Han efterlyste bättre larmhantering och mer prediktiva fastighetssystem, som bearbetar data och letar efter mönster – ett slags signalspaning som sållar bland alla larm och data.

Digital teknik finns – hur skapas värde för aktörerna?
En slutsats från seminariet är att utmaningar med digitala tvillingar allt mindre handlar om val av teknik, sensorer och hårdvara.

För att kunna dra verklig nytta av digitaliseringen behövs nya arbetssätt, gemensamma branschstandarder och affärsmodeller som integrerar digitala tvillingar i det dagliga förvaltningsarbetet – ett arbete som flera av de inbjudna till seminariet framhöll måste ske både inom enskilda bolag och gemensamt i branschen.

En central fråga som återkom flera gånger under seminariet, formulerad på lite olika sätt: Hur kan digitala tvillingar skapa värde för alla aktörer under byggnadens hela livstid?

Syftet med digital tvilling viktigt
Akademiska Hus, som i sitt digitaliseringsarbete prioriterar ökat lokalutnyttjande, har i flera framgångsrika pilotprojekt visat att digitala tvillingar kan höja nyttjandegraden med uppemot 25 procent.

För att nå bra resultat är det viktigt att redan i ett tidigt skede formulera syftet med digitala tvillingen, konstaterade Peter Karlsson på Akademiska Hus.

Oavsett om målsättningen är att spara energi, öka intäkterna eller sänka kostnaderna måste syftet kunna kommuniceras tydligt både inom den egna organisationen och till externa investerare.

Organisation och arbetssätt
Christoffer Börjesson, affärsutvecklare hos Stronghold, lyfte fram behoven av att utveckla såväl organisationer som arbetsprocesser, särskilt för större fastighetsägare.

Idag sker mycket förvaltningsarbete decentraliserat, i olika bestånd eller områden, men att jobba digitalt kräver ett mer centralt driftstöd, konstaterade Christoffer Börjesson.

Hur ställer vi om till nya arbetssätt? frågade han.

Standarder och strukturer
Slutligen återkom flera presentatörer till att det till stora delar saknas enhetliga benämningar och strukturer för digitala tvillingar.

Branschgemensamma överenskommelser och standarder är nödvändigt för att säkert överföra digital information, exempelvis genom byggprocessen, från projektering till förvaltning, samt vid försäljningar av fastigheter, men också för att kunna lära av varandra.

Här har branschen ett stort gemensamt arbete framför sig, konstaterade Niklas Dalgrip från SISAB.

Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

Vill du delta i forskningsarbetet?

De organisationer som är intresserade av att delta i forskningssamarbete kring digitala tvillingar är välkomna att vända sig direkt till KTH Live-In Lab.

Bli den första att kommentera "Digitala tvillingar – vilka är branschens utmaningar?"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega