Vänta inte – öva på återbruk i liten skala i förvaltningen

Börja återbruka i mindre skala. Välj ut produkter som inte behöver kvalitetssäkras av expert, till exempel gatsten.

Låt inte det bästa bli det godas fiende – vänta inte för länge på det perfekta återbruksprojektet. Starta återbruk i liten skala i förvaltningen i stället. Anna Joelsson, hållbarhetschef inom Sweco, tipsar om att lära sig återbruk med låga trösklar genom egna återbrukshubbar.

Återbruk är här för att stanna. Om fastighetsägare ska nå sina klimatmål måste material och produkter återbrukas och få längre livslängd, så att mindre jungfruliga råvaror behöver utvinnas.

Visst kommer det framöver att behöva återbrukas material och produkter i stora projekt, där det rivs, byggs om och byggs nytt. Men den lågt hängande frukten är att börja ta hand om sina egna saker i förvaltningen.

I väntan på det perfekta
Visst har vi alla gått och väntat på det perfekta tillfället, den perfekta möjligheten, eller i alla fall en tid som är mer passande än nu. Själv väntade jag i tre år på att få tid att bygga den perfekta hatthyllan i vårt nyinköpta hus och kunde inte tänka mig några tillfälliga krokar i hallen under tiden. Och som jag fick vänta. Tre år med stök och kaos av alla barns och vuxnas ytterkläder slängda på golvet och i trappan, för att invänta att det perfekta hatthylleprojektet skulle bli klart.

I bygg- och fastighetsbranschen pratas det nu återbruk som aldrig förr och diskussionerna är många kring svårigheter, hinder och möjligheter. Utvecklingsområden vrids och vänds på medan många väntar på att allt skall falla på plats:

På att kvalitetssäkring av återbrukat material skall vara etablerat, på att kompetenser vid inventeringar skall vara tillgängliga, på att branschen skall ha löst logistikfrågan och lagerfrågan. Och förstås väntar man på det perfekta stora projektet där allt detta skall testas på en gång.

Börja med det enkla
Istället för att vänta så kan vi börja med det vi vet. Gräva där vi står. Starta i förvaltningen.

Det går att börja med att välja ut några få produkter som det inte behövs experter för att kvalitetssäkra. Hatthyllor, belysningsarmaturer, kylskåp och frysar är enkla att börja öva på.

Dessa produkter känner folk i organisationen till och vet hur de fungerar. Marksten, kantsten, staket och cykelställ är andra enkla saker som till och med kan förvaras ute om det till en början inte finns ett garage eller förrådsutrymme inomhus för att börja bygga en återbrukshubb i.

För att hålla reda på vad som finns i lagret går det också att starta enkelt och småskaligt med en Excellista eller liknande.

Klimatnyttan motiverar
Det kan vara värdefullt att illustrera både klimat- och kostnadsnyttan med återbruk för att skapa engagemang och förståelse i organisationen för de vinster som kan göras.

Det behöver inte vara en svår övning att ta reda på hur mycket koldioxidutsläpp som undviks genom att återbruka ett kylskåp istället för att köpa nytt. Om inte kunskapen finns internt, går det idag lätt att hitta sammanställd information och att få snabb konsulthjälp.

Öka omfattning och skala upp
Medan man tränar och får in rutinen med att tänka återbruk så kan större och mer digitala lösningar undersökas.

Digitala appar för att hålla koll på sitt eget lager utvecklas redan, där fastighetsägare kan skapa sitt eget projekt av sådant som man lagrar själv.

Det börjar också komma tjänster där företag kan hyra lagerplats för sitt eget material, för att få en större återbrukshubb inomhus om man inte har eget utrymme.

Det startas även gemensamma återbrukshubbar dit många olika företag kan sälja/skänka material och sedan köpa av det samlade lagret. Då skapas en större volym och omsättning och det blir enklare att få tillgång till ett bredare utbud av produkter, vilket passar för ombyggnader eller renoveringsprojekt.

Ett steg i taget från det enkla till det mer storskaliga, från förvaltning till projekt och så har man plötsligt utvecklat rutiner för återbruk!

Hur börjar jag?

  • Kartlägg nyttan. Gör en enkel sammanställning för att ta reda på vilka produkter som ger mest klimatnytta att återbruka
  • Välj produkter. Välj ut 10 produkter som ni bestämmer att ni alltid skall återbruka och skapa ett eget lager för dessa. De andra behöver ni inte bry er om så längre.
  • Digitalt på sikt. Gör en så enkel lagerhållningslista som ni behöver för att komma igång. Undersök sedan vilka digitala lösningar som finns. Det kommer på sikt att bli smidigare att göra det digitalt, särskilt om ni är en större organisation
  • Stötta logistiken. Stötta uppbyggnaden av gemensamma mer storskaliga återbruksdepåer genom att leverera material. Detta kommer ni att ha nytta av i större projekt i framtiden.

Anna Joelsson,
Hållbarhetschef Buildings, Sweco
Doktor i hållbara byggnader och expert på klimatstrategier.
Uppskattad föreläsare, workshopledare och rådgivare åt bygg- och fastighetsbranschen.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega