Succé för Alingsåshems renovering med partnering och kunddialog

När Alingsåshem behövde fräscha upp ett slitet 60-talsområde hade man en omfattande dialog med hyresgästerna vilket gav 100 % medgivande. Upphandling i form av partnering var ytterligare en framgångsfaktor.

Lotta Bohlin, Alingsåshem

Kvarteret Bananen i Alingsås är ett klassiskt bostadsområde från 60-talet, med omkring 400 lägenheter som var i stort behov av renovering men också trygghetsskapande åtgärder.

– Området Noltorp är inte klassat som något utsatt område, men vi såg att hyresgästerna önskade större trivsel och trygghet, säger Lotta Bohlin, kundservicechef på Alingsåshem.

Nominerad till Årets renovering
Redan 2012 inledde Alingsås kommun tillsammans med bland annat Alingsåshem ett utvecklingsprogram för stadsförnyelse kring det stora området Noltorp, vilket bland annat innebär stamrenoveringar, byggnation av två punkthus men också om- och tillbyggnad av Noltorpsskolan.

Det första huset i nuvarande etapp var Mjörngatan 5, vilket också är det projekt som nu är nominerat till ”Årets bästa renovering 2022” av Allmännyttan. Tre huskroppar skulle stamrenoveras och man började med att lyssna in hyresgästernas önskemål.

– Vi kom fram till att ha tre renoveringsnivåer, där vi utgick från en allmän renovering på basnivå. Sedan kunde hyresgästerna välja tillval för badrum eller både kök och badrum.

100 procent medgivande från hyresgästerna
Den allmänna renoveringen omfattade bland annat stambyte, renovering av fasader och ny ventilation, liksom fönsterbyte och uppfräschade badrum och kök. Evakuering av alla hyresgäster blev nödvändigt, men som tur var kunde man lösa bostäder till alla i närområdet.

Att man fick 100 procent medgivande av hyresgästerna inför det här omfattande renoveringsprojektet är en stor framgång, men också resultat av flera års dialogarbete för att få nöjdare hyresgäster, menar Lotta Bohlin.

– Vi ser till att hyresgästerna hela tiden är uppdaterade med information, dels genom att erbjuda fysiska möten men också genom att dela ut brev. Dessutom har vi ombyggnadskoordinatorer som finns tillgängliga för frågor på mejl, telefon eller genom besök på vårt kontor. När ombyggnationen väl startar är hyresgästen trygg med vad som kommer att hända, och det är jätteviktigt för alla parter.

Gemensamt ansvar med partnering
Själva upphandlingen av ombyggnadsprojektet gjordes i form av partnering, vilket Alingsåshem använt sig av flera gånger tidigare och är mycket nöjda med.

Att arbeta i partnering har enligt Lotta Bohlin gett dem möjlighet att efter varje deletapp fila på projektet för att lägga till ytterligare åtgärder, snabba på processer och ta gemensamt ansvar för resultatet.

Ny energismart tvättstuga
Mjörngatan 5 blev färdigt i oktober 2020, och förutom renoveringen av de 38 lägenheterna har även en lokal och en tvättstuga omvandlats till två bostäder. En ny fristående tvättstuga har också byggts med energismarta lösningar, sedumtak och stora fönster för extra trygghet.

– För att öka tryggheten i källaren gjorde vi sektioneringar med dörrar och digitala passersystem, så att varje hyresgäst bara kommer åt den del man har behov av.

Tagit tillvara 60-talsutseendet
Den totala investeringen var på 56 miljoner och tack vare fönsterbyte, tilläggsisolering, individuell vattenmätning och ny ventilation med tillhörande injustering av värme, har Alingsåshem gjort en energibesparing på 17 procent. Hyresgästerna har dels uppskattat alla valmöjligheterna under renoveringen, men också det faktum att Alingsåshem försökt ta vara på områdets och husens kvaliteter:

– Vi har bland annat behållit entrédörrar och balkongfronter i originalutförande. Dessutom har vi valt att rusta upp befintlig tegelfasad där det behövs, istället för att riva den. Att behålla 60-tals känslan på huset har varit viktigt för oss.

Text: Pernilla Fredholm
redaktionen@forvaltarforum.se

Tävlingen Årets bästa renovering

”Årets bästa renovering” är Sveriges Allmännyttas tävling för att hitta och sprida goda exempel på renovering. Förutom Kvarteret Bananen för Alingsåshem nominerades även Familjebostäders satsning på Gärdsås i Bergsjön och Helsingborgshem för stadsdelen Drottninghög.

Ur juryns kommentarer för Alingsåshems nominering
Väl genomarbetat projekt. Ett fint sätt att bevara husens gamla 60-talsstil framför allt i fasaderna. Bra byggprocess tack vare en framgångsrik partneringmodell. Stor valfrihet för hyresgästerna.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega