Kopparstaden fixar fjärrvärme och minskar elbehovet i Sundborn

När bergvärmen i Kopparstadens hyresfastigheter i Sundborn behövde renoveras initierade det allmännyttiga bolaget istället byggandet av ett litet fjärrvärmenät. Tack vare samarbete med kommunens lokalförvaltning och energibolaget blir investeringen både ekonomiskt och miljömässigt lönsam.

Kenneth Ahlström, miljö- och energichef på Kopparstaden


I Sundborn, ett mindre samhälle utanför Falun med cirka tusen invånare, pågår de sista förberedelserna för att färdigställa ett lokalt fjärrvärmenät. Dels byggs en fjärrvärmecentral med en pelletspanna dels grävs 700 meter ledningar ner och nya undercentraler installeras. Anläggningen tas i drift våren 2022, då de första 12 hyreslägenheterna ansluts.

– Men vi räknar med att ansluta skolan i Sundborn och de 24 nya lägenheter vi håller på att bygga under första halvan av 2023, säger Kenneth Ahlström, miljö- och energichef för Kopparstaden, Falu kommuns helägda bostadsbolag som äger och förvaltar cirka sex tusen lägenheter.

Samarbetsprojekt som prisats av Klimatinitiativet
Projektet har uppmärksammats av Allmännyttans Klimatinitiativ, som utsett initiativet till vinnare i kategorin ”Effekttoppar och förnybar energi”. Enligt juryn visar projektet hur klimatnytta kan uppnås om fastighetsägare och energiföretag samverkar om lokal energiförsörjning.

– Vi har ett gott samarbete med Falu Energi och Vatten. Vi hade inte klarat av det på egen hand. Men investeringen bygger på affärsmässiga och miljömässiga kalkyler, och vore fullt genomförbar även för privata fastighetsbolag, säger Kenneth Ahlström.

Bergvärme behövde renoveras
Kopparstaden äger och förvaltar idag 24 befintliga lägenheter i Sundborn. Hälften av lägenheterna har kallhyra (elvärme) och övriga värms upp med bergvärme – under riktigt kalla dagar startas även den gamla oljepannan. Men anläggningen, som varit i drift sedan 1995, har fungerat allt sämre.

Eftersom Kopparstaden dessutom håller på att bygga nya 24 lägenheter i Sundborn (inflyttning 2023) var det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp.

– Från början var alla övertygade om att vi skulle investera i nya värmepumpar. Men det skulle ha inneburit cirka 50 000 kWh ökad elanvändning i Sundborn i samband med nyproduktionen, och jag är inte särskilt förtjust i att använda el för att värma hus, säger Kenneth Ahlström, som istället tog kontakt med energibolaget Falu Energi och Vatten och Falu kommuns Sektor Service och föreslog ett gemensamt fjärrvärmenät.

– De första reaktionerna var att underlaget för fjärrvärme i Sundborn är för litet. Men när Falu Energi och Vatten hade tittat på de olika alternativen och tagit in offerter hittade vi en lösning som innebar ungefär samma investeringskostnad som ny bergvärme, säger Kenneth Ahlström.

Elbehovet minskar rejält
Fördelarna med fjärrvärme istället för bergvärme är flera, konstaterar Kenneth Ahlström. Dels sänks bolagets elbehov rejält. De cirka 60 000 kWh el som behövs varje år för att driva nuvarande värmepump kommer att reduceras till omkring 4 000 kWh.

– Även efter att vi anslutit de 24 nya lägenheterna som vi bygger i Sundborn minskar bolagets totala belastning på elsystemet.

Stabilare driftkostnad
Kenneth Ahlström ser också en trygghet för Kopparstaden att styra bort energianvändningen från el. Fjärrvärme bidrar till en mer förutsägbar driftsekonomi jämfört med värmepumpar. Underhållskostnaden sänks, och förhoppningsvis även den totala driftkostnaden, säger han.

– Över tid har vi sett att fjärrvärmekostnaden går upp ungefär en procent per år. Med elpriset har man ingen aning om var det landar och vad händer på sikt med nätavgifterna? Ingen kan garantera priset på skogsråvara, men jag känner mig ändå tryggare med en biobränsleanläggning.

Delar på anslutningskostnaden
Totalt landar anslutningsavgifterna på cirka fem miljoner kronor. Kopparstaden står för hälften och kommunens Sektor Service för lika mycket.

– Vi går plus minus noll på investeringskostnaden jämfört med om vi investerat i ny bergvärme. Det är enbart för att vi samordnade investeringen med kommunen och fick ett tillräckligt stort värmeunderlag genom ett gemensamt systemtänk.

Inför större investeringar: ”Prata med konkurrenter”
Kenneth Ahlström betonar att samarbetet mellan Kopparstaden och de andra kommunala bolagen – ett slags energigemenskap – varit en helt avgörande framgångsfaktor i projektet.

Kenneth Ahlström uppmanar alla fastighetsägare, såväl kommunala som privata, att inför större investeringar lägga eventuell prestige åt sidan och öppna en dialog – även med bolag som vanligtvis ses som konkurrenter.

– De sitter kanske med samma problem som ni. Man behöver inte skriva kontrakt bara för att man tar en kontakt!

Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega