Energieffektivisering utan resursslöseri

Fastighetsägare kan resurseffektivt höja fastighetens ekonomiska och estetiska värden. Utveckla det befintliga, av god kvalitet, vid en energieffektivisering istället för att byta ut mot ”underhållsfritt”. Det manar Sofia Meurk från Omreda i sin krönika.

Vad är det som styr vilka åtgärder som ska göras vid en energieffektivisering? Jo man gör tekniska inventeringar av olika slag.

De ger besked om skicket på de tekniska installationerna och leder till beslut om åtgärder. Det blir byte av fönster, tilläggsisolering och ny ventilationslösning.

Detta brukar fastighetsägare, projektledare och involverade tekniska konsulter vara överens om är bra och förnuftiga åtgärder.

Inventera alla befintliga värden
Men är åtgärderna resurseffektiva, hållbara och långsiktigt lönsamma? Finns det andra värden att beakta?

För att avgöra det behövs fakta som bara fås genom att i ett tidigt skede ta reda på så mycket som möjligt.

De tekniska inventeringarna är inte heltäckande. De berättar inte om befintliga arkitektoniska och kvalitativa värden. 

Det borde vara standard att även inventera de värden som redan finns i fastigheterna och som kan utvecklas utan att förvanskas.

LCA-analys måste göras
Flerfamiljsbostäder byggda före 1970 har befintliga värden med ofta bättre kvalitet än det man stoppar in vid en renovering.

Man ersätter originalfönster och gedigna portar med sämre s.k. underhållsfria och tilläggsisolerar, ofta med låg hänsyn till hur det sen ser ut. Livslängden på det som sätts in når aldrig livslängden på det som byts ut.

Alternativ måste utredas. Den energi, resursåtgång och transport som krävs för att tillverka och installera de produkter som ersätter bra med sämre måste in i energieffektiviseringstabellerna för att de ska bli trovärdiga.

Det som står på sista raden måste innehålla hela tillverknings- och transportkedjan. Livscykelanalysen måste göras.

Varsamt renoverat mer attraktivt
Fastighetsägare tror ofta att det blir dyrare att renovera befintligt av god kvalitet än att byta ut. I verkligheten är det tvärtom.

Lösningen är att utveckla befintliga värden och satsa på köp av hantverkstjänster i stället för köp av varor. Komplettera, byt inte ut.

Dessutom blir varsamt renoverade fastigheter attraktivare över tid jämfört med de där allt bytts ut.

Slutsats
Fastighetsägaren kan alltså resurseffektivt höja fastighetens ekonomiska och estetiska värden genom att utveckla det befintliga av god kvalitet vid en energieffektivisering.

Sofia Meurk, Omreda AB, specialist på varsam renovering. www.omreda.se
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega