Stort steg mot smart stad

Örebro kommun

Örebro tar ett rejält kliv mot att bli Sveriges första klimatsmarta stad. Kommunen ska installera ÖBO:s plattform för energihantering i sitt bestånd.

Örebro kommuns tekniska förvaltning sa nyligen ja till Örebrobostäders erbjudande att dela med sig av tekniken som redan finns i ÖBO:s eget bestånd.

Tanken är att hus och andra anläggningar i stan kopplas ihop, får solceller och batterilagring och kan kapa toppar, ladda elbilar och sälja el eller lagringskapacitet till Svenska kraftnät.

jonas tannerstad

Jonas Tannerstad på ÖBO

– Vi är väldigt glada över beslutet. Det ligger i vår ambition att det vi gör ska sprida sig. Vi har ju länge sagt att vi först gör det här på Örebrobostäder. Nästa steg blir en utrullning i Örebro och sen kan det kanske spridas i Sverige, säger Öbos energiexpert Jonas Tannerstad.

Som en maskin
Jonas Tannerstad berättar att tekniken som ÖBO lanserar i samarbete med bolaget InnoEnergy skiljer sig från det som svenska fastighetsägare har gjort tidigare.

– Det bygger mycket på att man inför ett annat sätt att automatisera och styra hus med öppen datateknik. Vi har hämtat vår inspiration från industrin och försöker i mångt och mycket bygga våra hus som maskiner. Det är ju så man måste göra även storskaligt om man vill bygga en smart stad, som man också kan se som en stor maskin.

Tidigare har det varit väldigt svårt att göra detta med den teknik som har funnits i fastighetsbranschen. Det har i stället varit ett fokus på enskilda hus och att man ska styra och automatisera dem mer.

800 abonnemang
– Vi vill försöka uppnå att enskilda hus ska vara smarta, men de ska också vara smarta tillsammans. Det är skillnaden. Därför känns det bra att andra, som nu Örebro kommun, delar den här uppfattningen. Det blir också i sig ett prov på konceptet. Håller det här i en större skala? Det får vi se nu, säger Jonas Tannerstad.

Kommunens beslut berör cirka 800 abonnemang. Här finns allt från väldigt små till stora fastigheter och anläggningar, allt från idrottsanläggningar, elljusspår och stadsparken till små lägenheter.

Kommunen finansierar projektet. ÖBO ska hjälpa till i det här arbetet som en internkonsult. Men installationerna kommer att göras av kommunens ordinarie samarbetspartner, lokala entreprenörer som har avtal med kommunen.

Privata fastighetsägare
– Planen är att komma igång innan sommarsemestern. Vi börjar med att inventera och prioritera adresserna. När det är klart ska vi komplettera med de installationer som vi tycker behövs. Jag skulle kunna tänka mig att man börjar med installationerna 2019.

Jonas Tannerstad berättar att ÖBO även har kontakt med privata fastighetsägare som vill vara med i projektet.

– Vi sitter i möten med privata fastighetsägare. Vi har absolut en önskan att de också ska vara med, men vi har inte skrivit något avtal än. Det är en jätteviktig del och därför lägger vi ned energi på att informera, föreläsa om och bjuda in till möten. Flera informationsträffar för privata och kommunala fastighetsägare är planerade i maj.

Även brf:er
Jonas Tannerstad menar att det även borde finnas ett stort intresse för den här lösningen hos bostadsrättsföreningar.

– Man ser en hel del intressanta saker i nya bostadsrättsföreningar. Till exempel har Hammarby sjöstad i Stockholm, som ägs av 17 föreningar, upptäckt att i en ny stadsdel har man inte kontrollen och det helhetsgrepp som man borde ha. Man byter styrelse och man skriver avtal med leverantörer. Så även i nyproducerade hus och bestånd med flera bostadsrätter finns anledning att ha styrsystem och automatik som i mycket högre utsträckning övervakar sig själv och som hanterar det faktum att det byts styrelser och driftoperatörer i bostadsrättsföreningen.

Samarbete med Stena
Håller tidplanen att börja överföra ÖBO-konceptet utanför Örebro de kommande åren?

– Ja, det tror jag. På ett sätt har vi redan expanderat utanför Örebro. Vi har ett samarbete med Stena Fastigheter i Göteborg och de har sagt att de ska göra på det här sättet och nyligen börjat med testinstallationer i Göteborg.

Tanken är att ÖBO:s partner InnoEnergy, som sitter på KTH i Stockholm, ska sälja de här tjänsterna.

– Vi kommer att intensifiera arbetet mot SABO och Energimyndighetens beställargrupp. Vi kommer även att jobba interntationellt. I mitten på juni åker ÖBO och InnoEnergy till Eurhonet, Frankrikes motsvarighet till Sabo, för att diskutera de här frågorna.

Tänk långsiktigt
Jonas Tannerstad påpekar att väldigt många fastighetsägare, oavsett vad de tycker om smarta städer, ändå måste byta sina styrsystem i husen. Då står de inför ett val. Antingen fortsätter de på det traditionella sättet eller bygger de in styrsystem som styr huset och förbereder för en smart city-funktionalitet.

– Vi tycker att man måste tänka till lite extra, så att man inte lättvindigt tar ett stort beslut att fortsätta som man har gjort tidigare och bara löser det lokalt. I stället måste man försöka se till att huset kan bli en del av smart bestånd. Det är ett nytt sätt att tänka.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se