Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Pitebo gnetar med energieffektivisering och kryddar med AI

Kenneth Söderlund, i mitten, flankerad av två drifttekniker i hans team: Esbjörn Landin till höger och Jerry Holmbom till vänster. Driftteknikern Torbjörn Norberg, var borta när bilden togs.


Ett nytt AI-projekt ska hjälpa allmännyttiga Pitebo att spara energi. Men bolagets framgångsrika energiarbete handlar inte så mycket om hypad teknik, mer om ett målmedvetet vardagsgnet och engagerade medarbetare med blick för detaljer.

– Vi är inget rikt bolag. Vi trycker inga fyrfärgsbroschyrer om hur vi jobbar. Men de åtgärder vi genomför försöker vi göra så bra som möjligt.

Kenneth Söderlund är energicontroller hos Pitebo, ett kommunägt fastighetsbolag med drygt 4 000 hyreslägenheter och ett femtiotal lokaler runtom i Piteå kommun. Tillsammans med bolagets tre drifttekniker har han under lång tid jobbat med energieffektiviseringsåtgärder. Enligt honom är nyckeln att inte lämna något åt slumpen.

– Vi petar i alla detaljer. Oavsett om vi investerar i ett nytt fläktaggregat eller byter ut värmeväxlare ställer vi oss alltid frågor om vilka ersättningsprodukter som finns och vilka effekter på energianvändningen de har.

Långsiktiga åtgärdsplaner för varje hus
Mellan 2008 och 2017 deltog Pitebo i Skåneinitiativet – som anordnades av Allmännyttan för att minska energianvändningen i kommunägda bolag. Under perioden minskade bolagets behov av värme och fastighetsel med drygt 26 procent.

De långsiktiga åtgärdsplaner för varje hus man tog fram då jobbar man fortfarande efter, säger Kenneth Söderlund.

– Åtgärdsplanen ger oss struktur i arbetet. Vi behöver inte sitta ned varje höst inför budgetprocessen och diskutera vad vi ska genomföra.

Injustering och individuell mätning
Vardagsarbetet och den kontinuerliga injusteringen av värme och byte av termostater och radiatorventiler är en viktig del i Pitebos energieffektiviseringsarbete. Men också målmedvetna investeringar.

De senaste femton åren har Pitebo bland annat installerat vattenbesparande åtgärder i samtliga lägenheter och individuell mätning och debitering av el (i delar av beståndet), motorvärmare som styrs av utetemperatur istället för att starta vid ett bestämt klockslag och LED-lampor i all utomhusbelysning.

Investeringskostnader – men också besparingar
Vissa investeringar i energisnål teknik har varit kostsamma, men de har också resulterat i stora kostnadsbesparingar, konstaterar Kenneth Söderlund.

– De åtgärder vi gjort har reducerat energikostnaden markant för bolaget, tiotals miljoner kronor. Det har samtidigt givit mer pengar att göra nya energisparande investeringar för.

Ett exempel är de så kallade FTX-anläggningar, ventilation med värmeåtervinning, som Pitebo successivt installerar i delar av det äldre beståndet – idag finns värmeåtervinning i många av Pitebos fastigheter.

Den höga investeringskostnaden innebär att bolaget endast klarar av ett fåtal FTX-konverteringar per år.

– Alla FTX-konverteringar fanns inte med i ursprungliga åtgärdsplaner. Men de olika åtgärder vi har genomfört under årens lopp har sparat energi och pengar. Det har gjort att vi kunnat genomföra mer än vi tänkte från början, säger Kenneth Söderlund.

Satsar på AI – lovande pilotprojekt
En långsiktig satsning på digitalisering under de senaste femton åren har inneburit att Pitebo idag har helt lämnat konventionell reglering. Idag styrs både värme och varmvatten helt datoriserat.

Det har också lagt grunden för den senaste energisparåtgärden, där bolaget tar hjälp av AI-stödd mjukvara för att styra innetemperaturen. Ett pilotprojekt startade i november i knappt 600 lägenheter. Om pilotprojektet faller väl ut, blir resultatet dessutom en stor energibesparing, konstaterar Kenneth Söderlund.

– Vi bedömer att AI kan spara ungefär åtta procent av bolagets värmebehov. Fungerar pilotprojektet bra går vi vidare i hela beståndet.

Istället för att som tidigare styra innetemperaturen med hjälp av enbart utetemperatur, utnyttjar AI-modellen innegivare för att följa inomhustemperatur och även väderprognoser. Det bidrar till jämnare temperatur och bättre komfort.

Deltar i Allmännyttans Klimatinitiativet
Sedan några år deltar Pitebo i Klimatinitiativet – Allmännyttans fortsättning på Skåneinitiativet. Enligt Klimatinitiativet ska deltagande bolag minska sin energianvändning med 30 procent mellan 2007 och 2030, en siffra som bolaget redan har nått, enligt Kenneth Söderlund.

– Men energieffektiviseringsarbetet fortsätter hela tiden. Det kommer alltid ny teknik, säger Kenneth Söderlund.

Framtiden? Vardagsgnet och vinnarskalle
Kenneth Söderlund har jobbat i Pitebo sedan 1988, då började han jobba som maskinist. Tävlingsmomentet är en sak han hela tiden haft med sig, men alltid med hyresgästen i fokus.

– Man vill ju vinna… Jag och mina kollegor vill åstadkomma någonting bra. Vad kan vi göra för att spara ännu mer energi och samtidigt behålla eller rentav förbättra komforten? Det är drivkraften.

Kenneths tre bästa tips för att spara energi

  • Ha en egen driftorganisation. All energieffektivisering börjar i kunniga och engagerade medarbetare. Att outsourca driften kan fungera i enstaka projekt men inte i ett helt fastighetsbestånd: ”Isåfall hade vi aldrig nått så långt som vi har gjort”.
  • Ta fram en långsiktig åtgärdsplan för varje fastighet. Det ger framförhållning och struktur till arbetet. Vi har en tioårig plan för varje fastighet, som kan justeras vid behov.
  • Ha en öppen dialog med både konsulter och entreprenörer. De kan lära oss – och vice versa. Bra lösningar som arbetas fram drar alla inblandade nytta av.

Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

Bli den första att kommentera "Pitebo gnetar med energieffektivisering och kryddar med AI"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega