AI kapar Öbos värmenota – rejäl energibesparing utan klagomål

Innetemperaturen, före och efter sänkning, är nu jämnare och accepteras lättare av hyresgästerna berättar Jonas Tannerstad, chef för automation hos Öbo. Tekniken visar sig fungera i både äldre och nyare bestånd.

Målmedveten satsning på AI minskar Öbos fjärrvärmenota. Pilotprojektet talar om tjugo procents lägre värmebehov. Trots att många hyresgäster fått sänkt temperatur har klagomålen hittills varit få. I vinter börjar Öbo rulla ut tekniken i hela beståndet.

– För Öbo kommer det att ha stor betydelse eftersom vi är en stor användare av fjärrvärme. Skulle resultatet som vi sett hittills stå sig, kommer vårt värmebehov att minska med 17–20 procent. Det motsvarar en årlig besparing för hela Öbo med cirka 40 miljoner kronor, säger Jonas Tannerstad, chef för automation hos allmännyttiga fastighetsbolaget Öbo.

Öbo har tillsammans med forskningsinstitutet Fraunhofer-Chalmers Centre utvecklat en ny metod för att optimera fjärrvärmetillförseln. Hittills har den AI-stödda tekniken testats i cirka tusen lägenheter.

Under hösten och vintern byggs tekniken ut. Om allt går enligt plan ska tekniken finnas installerad i Öbos alla fastigheter till slutet av 2023.

– Det blir spännande, när vi går från testhusen till att rulla ut tekniken till alla lägenheter. Men vi har ägnat senaste året åt att få utrullningen att ske så smidigt och så industriellt som möjligt så jag känner mig trygg, säger Jonas Tannerstad.

Traditionell styrning – Öbos AI-modell
Värmetillförseln regleras genom att öppna eller stänga fjärrvärmeventilen i undercentralerna. Traditionellt styrs ventilen med hjälp av uppmätt utomhustemperatur – sjunker utetemperaturen öppnas ventilen och mer värme leds till lägenheterna; ökar utetemperaturen skruvas ventilen ned.

Öbo har, tillsammans med forskarna, förfinat och automatiserat styrningen. Den nya metoden tar hänsyn till utetemperatur, men dessutom flera andra parametrar.

Den matematiska algoritm, som är kärnan i utvecklingsprojektet, väger kontinuerligt ihop utetemperatur, innetemperatur i lägenheterna och väderprognoser. Algoritmen kan även i sin optimering väga in fjärrvärmeleverantörens prismodell.

Resultatet blir en både jämnare och effektivare styrning av värmetillförseln, säger Jonas Tannerstad.

– Tidigare har vi, precis som övriga fastighetsbranschen, haft ett ålderdomligt sätt att styra fjärrvärme. Det ledde till stora variationer och övertemperaturer i lägenheterna.

– Med den nya Chalmers-algoritmen kan vi hålla en mer jämn temperatur. Algoritmen är självlärande och presterar bättre och bättre ju mer data om huset den får, som underlag.

Sänkt innetemperatur för många
Enligt Öbos avtal med hyresgästerna ska temperaturen inomhus vara 21 grader (plus minus en halv grad). Nuvarande styrning av värmen leder dock till rejäla övertemperaturer – 23,5–24 grader är inte ovanligt, enligt Jonas Tannerstad.

Den nya AI-styrningen håller inomhustemperaturen betydligt närmare riktvärdet – den uppmätta temperaturen varierar bara någon tiondels grad upp eller ner jämfört med de 21,9 grader som systemet är inställt att hålla.

Det innebär samtidigt att många hyresgäster, där tekniken införts, har fått sänkt inomhustemperatur – i vissa fall med uppemot två grader.

Färre klagomål än väntat – jämn temperatur avgörande
Bovärdar och distriktschefer har haft kontakt med kritiska hyresgäster i lägenheter där den nya tekniken installerats. Men färre än befarat har hört av sig, säger Jonas Tannerstad.

– Vi var oroliga för att sänkningen skulle generera en massa klagomål. Några samtal har vi fått, men inte alls i den omfattning som om vi sänkt temperaturen på det gamla sättet.

Jonas Tannerstad ser det som ett kvitto på att hyresgästerna accepterar en ny lägre temperatur om den hålls jämn. Kroppen är känslig för förändringar, säger han.

– Det var inget vi hade förutsett innan. Men det är en våra slutsatser i forskningsprojektet. Hyresgästerna accepterar sänkningen för att temperaturen hålls så jämn.

Målmedveten satsning – femårigt projekt
Bakom Öbos nya tekniken ligger en målmedveten satsning. Redan 2016 tog Jonas Tannerstad kontakt med forskningsinstitutet Fraunhofer-Chalmers – som är experter på styrsystem men som från början inte kunde något om fastigheter. En ledstjärna i deras gemensamma arbete har varit att skapa en öppen teknik byggd på standardiserad mjukvara, säger Jonas Tannerstad.

– Det underlättar skalbarhet och vi låser inte in oss i en teknik. Just nu är det här den bästa tekniken vi känner till, men vi måste kunna ersätta den om det görs ännu bättre i framtiden. Lite som App Store för styrsystem.

”Kan vi sänka värmekostnaden kan andra det också”
Kunskapen om Öbos projekt har hunnit sprida sig. Bland annat överväger Örebro kommun att införa styrningen i övriga kommunägda fastighetsbolag, konstaterar Jonas Tannerstad, som talar om möjliga besparingar i hela kommunen på flera hundra miljoner kronor. Men han ser stor potential för hela branschen.

– Jag vågar påstå att Öbo inte är unika som fastighetsägare, uppvärmningen hos oss ser ut som hos de flesta andra. Om vi kan kapa tjugo procent av värmekostnaden med hjälp av AI, kan även andra klara det, säger Jonas Tannerstad.

Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega