Fasbalansering kan spara både pengar och miljö

Illustration: FerroAmp

Energibolaget Stockholm Exergi har en rad olika produkter och tjänster för både värme och el. En av dessa är Eloptimering med fasbalansering, som gör det möjligt att balansera strömförbrukning och effektuttag i en fastighet.

Elektrifieringen i samhället pågår i snabb takt, vilket ökar belastningen på nätet och risken för effektbrist.

Elbehovet i storstadslänen är det som ökar mest, och Sveriges elanvändning förväntas totalt öka med upp till 50 procent fram till 2045. Man kan lugnt konstatera att vi står inför ett systemskifte, med stora utmaningar.

Johan Hellberg, Stockholm Exergi

Hur vi använder el i våra fastigheter behöver anpassas för att kunna möta både effektbrist och högre elpriser.

Energibolaget Stockholm Exergi har tagit fram tjänsten Eloptimering för att kunna hjälpa sina kunder med just detta.
– Första steget är att hjälpa kunden se över sitt elabonnemang i förhållande till sitt elbehov. Det är möjligt att man har ett abonnemang som inte är anpassat efter den förbrukning man har, säger Johan Hellberg, produktansvarig för Intelligy hos Stockholm Exergi.

Risk för överbelastning
Varje fastighet har en nätanslutning och en huvudsäkring som sätter gränser för effektbelastning och strömuttag (ibland kallad strömbudget). Med eloptimeringstjänsten styrs och balanseras strömuttagen mellan inkommande faser vid behov, för att undvika att säkringsnivån överskrids vid tidpunkter med hög belastning.

Som exempelvis under kvällen när det är många i en fastighet som samtidigt laddar sin elbil, lagar mat eller sätter igång disk- och tvättmaskiner. Utan fasbalansering är risken att inkommande faser belastas ojämnt under dessa tidpunkter, och att nivån på huvudsäkringen överstigs i någon av faserna.

– För att lösa problemet kan man antingen öka storleken på huvudsäkringen eller byta upp sig till ett effektabonnemang, vilket dock betyder ökade kostnader för fastighetsägaren, säger Johan Hellberg.

Smart styrning minimerar effekttoppar
Det är här fasbalanseringen kommer in. Stockholm Exergi samarbetar med teknikföretaget FerroAmp, som utvecklat en patenterad fasbalanseringsteknik med en hårdvara som kopplas in på alla tre faser.

Hårdvaran (kallad EnergyHub), blir helt enkelt som en ny trefasanordning, utan att någon ytterligare installation behöver göras. Tack vare den smarta styrningen kan kostsamma effekttoppar minimeras. Fasbalanseringen maximerar och skyddar nyttjandet av befintlig huvudsäkring genom att jämna ut lasterna.

– Det här möjliggör olika typer av besparingar. Behovet av en högre säkringstariff minskar, dessutom kan man se om det finns möjlighet att säkra ner till en mindre huvudsäkring.

Koppla ihop och nyttja solel mer fördelaktigt
Man kan också använda utrymmet för att öka belastningen, till exempel för effektivare och snabbare elbilsladdning. Dessutom kan EnergyHub-systemet koppla ihop solel, energilager och elbilsladdning i ett lokalt likströmsnät, där allt går att mäta och styra.

– Har man egen produktion av el med solceller på sin fastighet, eller vill lägga till det, kan vår eloptimeringstjänst bidra till att nyttja solelen på det ekonomiskt mest fördelaktiga sättet, för att kapa effekttoppar under exempelvis morgon och kväll.

Digitalt system som håller ihop teknikerna
Om man ska möta framtidens krav på funktionella energilösningar, är det viktigt att tänka långsiktigt när man säkrar sin fastighet med de senaste inom ellösningar så som solel, IMD, batterier och elbilsladdare, menar Johan Hellberg.

Här behövs ett digitalt system som visualiserar och håller ihop de olika tekniker och produkter man har som fastighetsägare/förvaltare.

Lösningen som Stockholm Exergi valt kallas Intelligy, en digital plattform som gör det enkelt för kunden att optimera sin energianvändning med olika lösningar för värme och el – exempelvis värmestyrning, solceller, elbilsladdning, digital driftkontroll och eloptimering.

– Med ett sådant system kan man analysera data, hantera driften och ta relevanta beslut som kan spara pengar och bidra till en bättre miljö, avslutar Johan Hellberg.

Text: Pernilla Fredholm
redaktionen@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega