3 000 personer behöver rekryteras inom ett år

Panelen var överens om att de nyanvända med rätt utbildning är en viktig kompetensreserv för branschen.

Panelen var överens om att de nyanlända med rätt utbildning är en viktig kompetensreserv för branschen.

Fastighetsbranschen behöver rekrytera drygt 3 000 personer det närmaste året. Störst är behovet av projektledare, tekniska förvaltare och driftpersonal.
? Vi måste bli bättre på att fånga upp alla nyanlända med bakgrund i branschen, säger Jonas Gustavsson på Fasticon Kompetens.

I samband med Fasticons årliga evenemang Fastighetsbåten presenterade Jonas Gustavsson delresultat ur Kompetensbarometern 2016, företagets undersökning om hur branschen ser på sitt kompetens- och rekryteringsbehov på kort och lång sikt. Cirka 200 företag har hittills svarat.

Uppräknat till branschnivå visar enkäten att branschen närmaste åren behöver rekrytera knappt 11 000 nya medarbetare. Bara det närmaste året behöver nästan 3 300 nya anställas.

650 tekniska förvaltare och driftsingenjörer
Allra störst och mest akut är behovet av projektledare, tekniska förvaltare och driftpersonal. Inom ett år behövs cirka 650 nya tekniska förvaltare och driftingenjörer.

På sikt anser många företag dessutom att de behöver höja sin kompetens inom miljö och energi.

? I Västsverige anger mer än 65 procent av företagen att behovet av projektledare och tekniska förvaltare är angeläget eller akut.  Behovet är nästan lika stort i Stockholm och Mälardalen och kanske ännu mer akut där, säger Jonas Gustavsson.

Mer akut i offentliga företag
Rekryteringsbehovet i privat och offentlig sektor är ungefär lika stort men den offentliga sidan bedömer läget som avsevärt mer akut.

Positivt i enkätsvaren är att de största pensionsavgångarna nu verkar vara genomförda och att det sker en föryngring i branschen.

? I Kompetensbarometern från 2003 var 40 procent av alla anställda över 55 år. I dag är det bara 28 procent, det visar på en tydlig trend av föryngring.

2 000 tekniker och ingenjörer väntar i kö för jobb
I det efterföljande panelsamtalet diskuterades behovet och nödvändigheten av få in alla nyanlända med bakgrund i branschen.

Enligt Katarina Berggren, biträdande partisekreterare hos Socialdemokraterna finns i dag genom regeringens nyinrättade snabbspår cirka 2 000 tekniker och ingenjörer hos Arbetsförmedlingen som väntar på att kliva in på arbetsmarknaden.

”Vi måste vara först”
? Och det är vi företag i fastighetsbranschen som måste samverka och kliva fram och fånga upp dem innan andra branscher för det, säger Jonas Gustavsson.

Ulf Nilsson, vd för D.Carnegie efterlyste bättre information från Arbetsförmedlingen till företagen om denna kompetensreserv.

God svenska en förutsättning
Lena Boberg, vd för Ica Fastigheter, vittnade om att Icas butiker är duktiga på att anställa människor med varierande bakgrund, vilket i förlängningen ger bättre affärer. Hon efterlyste dock bättre SFI-utbildning och snabbare möjlighet att få börja läsa svenska.

? Om du ska jobba som tjänsteman i fastighetsbranschen måste du kunna tala bra svenska för att inte hamna i utanförskap.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega