Partnertext från Stockholm Exergi

Framtidssäkra fastigheten med optimering av el

Med tjänsten Eloptimering fås full insikt i fastighetens elanvändning.

Med tjänsten Eloptimering fås full insikt i fastighetens elanvändning.

Stockholm Exergi har tagit fram tjänsten Eloptimering. Som fastighetsförvaltare får du översikt och kan styra och optimera elanvändningen i fastigheten. Då överskrids inte säkringsnivån vid hög belastning.

Att vi har en effektutmaning i vårt elsystem i Sverige, och i synnerhet i Stockholm, är ingen nyhet. Hur vi använder el i våra fastigheter behöver därför anpassas för att kunna möta effektbrist och högre elpriser.

Första steget till att ta kontroll över elanvändningen är att skapa insikt och balansera strömuttag och effektbelastning i en fastighet. Stockholm Exergi kan hjälpa till att skapa den insikten och hitta rätt lösningar för att optimera elanvändningen för er fastighet med vår tjänst Eloptimering.

Undvik överskriden säkringsnivå
Varje fastighet har en nätkoppling och en huvudsäkring som sätter gränserna för effektbelastning och strömuttagen, ibland kallad strömbudget, i fastigheten.

Med Eloptimeringstjänsten styrs och balanseras strömuttagen mellan inkommande faser vid behov för att undvika att säkringsnivån överskrids vid tidpunkter med hög belastning. Som exempelvis under kvällen när det är många i en fastighet som samtidigt laddar sin elbil, lagar mat eller sätter igång disk- och tvättmaskiner.

Utan fasbalansering så kan inkommande faser belastas ojämnt under dessa tidpunkter, och nivån på huvudsäkringen överstigas i någon av faserna.

Fasbalansering kan ta bort kostnader
Ifall man tvingas öka storlek på huvudsäkringen, eller gå över till ett effektabonnemang så innebär det ökade kostnader. Med hjälp av fasbalansering finns i många fall möjligheten att undvika dessa kostnader.

Med tjänsten skapas även insikt om hur anpassad fastighetens abonnemang är efter aktuella behov. I en del fastigheter kan man exempelvis ha för hög huvudsäkring för ström och effektbehov.

Eller så finns det en möjlighet att gå från ett effektabonnemang till ett säkringsabonnemang. Det sistnämnda innebär kraftigt sänkta kostnader.

Genom att addera, eller om det redan finns, egen produktion av el med solceller på fastigheten kommer Eloptimeringstjänsten även kunna bidra till att öka nyttjandegraden av den producerade solelen och därmed minska uttaget från elnätet.

Jämför med historiska värden
I tjänstens digitala gränssnitt följs enkelt hur elanvändningen och styrningen för att balansera belastningen ser ut. All data som samlas in kan analyseras och jämföras med historiska värden och ge insikt om möjliga förbättringar och mest lönsamma åtgärder som kan göras.

– Optimerad styrning och uppföljning i ett användarvänligt gränssnitt ger möjlighet till både besparingar och välgrundade beslut, säger Mats Bergholtz på Stockholm Exergi och som hjälper förvaltare som har kunder hos Stockholm Exergi.

Fortsatt ökat behov av effekt i samhället
Samtidigt som vi har en effektutmaning i Stockholm så fortsätter elektrifiering och digitaliseringen av samhället med oförminskad hastighet. Det driver på behovet av ännu mer tillgänglig effekt.

I landet ökade andelen laddbara fordon med 112% under första hälften av 2021 jämfört med motsvarande period under 2020 enligt Elbilsstatistik.se. Prognosen är att hälften av hela fordonsflottan i Sverige kommer utgöras av laddbara fordon så snart som 2030.

Mer effekt för laddplatser
I Stockholm, liksom i de andra större städerna i landet, är ökningen som snabbast och med det behovet av att kunna ladda sitt fordon – i hemmet, på arbetsplatsen och allmänna ytor.

Stockholm Exergi förser en stor del av Stockholm med fjärrvärme och vi insåg tidigt att fastighetsägare och arbetsgivare i regionen behöver dels en utökad infrastruktur för laddning av fordon, dels en möjlighet att öka tillgänglig effekt i sina fastigheter utan att drabbas av höga kostnader eller driva på den lokala effektutmaningen. Att optimera och aktivt styra effekt och energianvändning är en viktigt för att kunna uppnå det.

– Majoriteten av elbilsladdningen i framtiden kommer att ske i hemmet eller på jobbet. Därför behöver vi hjälpa våra kunder att hjälpa sina boende och kunder med elbilsladdningsmöjligheter på ett smart sätt. En viktig parameter vid större installationer är att använda tillgänglig strömbudget på bästa sätt med fas- och dynamisk lastbalansering, säger Mats Bergholtz.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega