Sluta slösa – här är 5 tips på bättre energibesparing i kommunala bolag

Hanna Savola, tillväxtstrateg på Länsstyrelsen Skåne

Energibesparing i fastighetsbestånd är nödvändigt. Skånska kommuner slösar till exempel 420 miljoner kronor om året på onödiga energikostnader i sina fastigheter. Här kommer 5 tips på hur sparandet ska gå till.

Många kommuner vet ofta inte om hur många fastigheter eller vilken energianvändning de har. Fastighetsbolagen har dessutom stort behov av stöd inom upphandling och uppföljning.

Det kommer fram i en undersökning som Länsstyrelsen i Skåne har gjort, i ett projekt för energieffektivisering.

– Det här är inte unikt för de skånska kommunerna, utan mycket gäller för hela Sverige. Till det positiva hör att möjligheterna till förbättring är enorma, säger Hanna Savola, tillväxtstrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Hon kan till exempel konstatera att om det sattes in åtgärder för energibesparing skulle det finnas över sju miljarder kronor till renovering – bara i de skånska kommunerna.

Se totalsumman för flera åtgärder
Men en förutsättning för att lyckas är att man gör ett gemensamt energibesparingsprojekt för hela fastighetsbeståndet samtidigt.

Genom att se totalsumman för flera aktiviteter och fastigheter under flera år, i stället för att varje åtgärd ensam ska bära sin egen kostnad, ökar möjligheterna.

– Många jobbar med energibesparing i delmål, till exempel att man ska spara tio procent per år. Men då missar de att det hade varit billigare att genomföra alla förändringar samtidigt, säger Hanna Savola.

Samma upphandling för större projekt
Med större projekt sparar bostadsbolagen också in kostnaderna genom gemensam upphandling.
En genomsnittlig upphandling kostar 70 000 kronor att genomföra.

Söderhamns kommun sparade till exempel motsvarande 7–10 miljoner kronor i upphandlingskostnader genom att göra allt i samma upphandling.

Rädd för att göra fel
Rädsla att göra fel och brist på kunskap och kompetens bidrar till att många kommuner inte tar helhetsgreppet kring energibesparing i fastighetsbestånden anser Hanna Savola.

– Har man inte tillräcklig kunskap om vad som går att göra och hur du kan vara innovativ i dina upphandlingar blir det ännu svårare, säger hon.

Intern kompetens nödvändig
Olika kommuner har löst behovet av rätt kompetens på olika vis. En del har upphandlat konsulter, men det behövs också viss kompetens internt i organisationen.

– Tar man in konsulter är det viktigt att man i alla fall har tillräckligt kunskap för att kunna engagera sig i processen. Att bara låta konsulterna jobba på utan styrning och eget engagemang blir inte bra, varken för kommunen eller konsulterna, säger Hanna Savola.

5 tips för mer effektiv energibesparing:

  1. Samla åtgärder till storskaliga energibesparingsprojekt
  2. Ta lärdom från andra som gjort storskaliga energibesparingsprojekt
  3. Plocka det som passar er i upphandlingsunderlagen från de som lyckats
  4. Använd standardiserade upphandlingar, så inte saker faller mellan stolarna
  5. Utbilda er internt för att göra rätt upphandlingar

Läs mer om upphandling med fokus på minskad klimatpåverkan

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Räkneexempel för Osby kommun i Skåne

Genom att arbeta med energibesparingar i 25 år, kan man spara 130 miljoner kronor.

Förutom ekonomiska och klimatvinster kan projekt med energibesparing även skapa arbetstillfällen.

För Osby kommun skulle arbetet med energieffektivisering och renovering motsvara 150–200 årsarbeten.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega