Riksbyggen energieffektiviserar sina fastigheter genom att främja ett sömlöst flöde av fastighetsinformation


Riksbyggen energieffektiviserade en redan Silverklassad byggnad och värmeenergin gick ner med 50 %. För att realisera ytterligare synergieffekter ska man ena krafter inom BIM Alliance och bygga bort silotänkande och informationsöar. 

Digitala verktyg och digitaliserade arbetssätt gör det möjligt för oss att optimera energianvändning i våra byggnader. Det minskar kostnaderna och förbättrar miljö- och klimatstandarden för dem.

Pouriya Parsanezhad, BIM-strateg, Riksbyggen

I medlemsorganisationen BIM Alliance samlas representanter från branschen för att utbyta tankar och erfarenheter kring den potentiella nyttan med BIM, digitalisering och hur man hanterar information strukturerat för att få enhetligt språk i branschen.

Syftet med BIM Alliance är att förenkla, effektivisera och harmonisera hanteringen av digital information för byggnader och anläggningar.

Pouriya Parsanezhad, BIM-strateg på Riksbyggen är samordnare för arbetsgruppen Energioptimering hos BIM Alliances och svarar på några frågor från Förvaltarforum:

Varför är Riksbyggen med i BIM Alliance?

– Riksbyggen har verksamhet över hela landet och ansvarar för hela samhällsbyggnadsprocessen från planering och projektering fram till förvaltning. Det innebär en stor kontaktyta med diverse aktörer i branschen. Det betyder även konstant dialog, samarbete och samverkan i olika sammanhang. En strukturerad hantering av bygg- och fastighetsinformation är viktigt och de största synergieffekterna i den frågan är samarbete, enhetliga rutiner och stor förståelse för hur viktigt det är med informationshantering hos alla samarbetspartners.

Vad får ni ut av ert medlemskap?

– Riksbyggens är aktivt engagerade i BIM Alliance för att synka insatserna inom ämnet BIM med branschen i övrigt. Vi vill ta reda på bäst praxis och nya standarder och anamma och främja det som passar vårt bolag. Vi är dessutom med i diverse forum inom BIM Alliance och delar med oss av våra framgångar för att inspirera de andra och lyfta byggbranschen i sin helhet.

Berätta om något projekt där Riksbyggen har jobbat med digital teknologi och dataanalys för bättre energioptimering?

– Förra året gjorde vi ett pilotprojekt där vi testade artificiell intelligens för att, på ett proaktivt och resurseffektivt sätt, stabilisera inomhustemperaturen i våra fastigheter. Dagens teknik gör det möjligt att samla in data i realtid och kan ge en fördjupad analys av inkommande data från olika källor i och utanför byggnaderna. Till exempel via väderprognos från SMHI, inomhustemperaturer från värmesensorer och bruksdata i realtid.

– Analysen man sedan får fram ger ett oslagbart beslutsstöd för optimering och injustering av värmesystemet.

Vad blev bra i det projektet?

– Under projektets gång (mars – april 2020) sparades totalt 15 500 kWh, det vill säga en besparing på femtio procent av värmeenergin – i en fastighet som redan är certifierad som Miljöbyggnad silver.

– Nästa steg är att applicera tekniken på en större andel av vårt fastighetsbestånd och ytterligare minska miljö- och klimatpåverkan av våra fastigheter och även förbättra inomhusklimatet och öka kundnöjdheten.

Vilka var utmaningarna under projektet?

– Den största utmaningen är det heterogena tekniska landskapet inom fastighetsautomation. Det faktumet att vi inte äger de fastigheterna som vi förvaltar begränsar oss bland annat i val av sensorer och nätverksprotokoll. Det senare hindrar att vi kan införa ett standardiserat arbetssätt för datadriven drift och energioptimering.

– En annan utmaning är att dagens BIM-leverans från nyproduktion inte är anpassad för AI-baserad driftoptimering i bruksskedet. Enorma mängder av data om aggregat, deras placering och egenskaper med mera matas in i modeller, ritningar och specifikationer under projektering och produktion. Men i bruksskedet görs nya byggnadsmodeller och då förloras eller återskapas stora mängder av data som redan finns i splittrade dokument och databaser.

– Riksbyggen har påbörjat ett initiativ för att införa en företagsenhetlig fastighetsstruktur som ska fungera som en röd tråd för sömlös livscykelshantering av teknisk bygg- och fastighetsinformation.

Har du tips på hur fastighetsbolag ska tänka för att börja med BIM?

  • Långsiktighet och strategi: För att undvika fallgropar med suboptimeringar och onödiga åtgärder måste fastighetsföretagens arbete med BIM vara långsiktigt och strategiskt.
  • Definiera: Det första steget är att anamma en definition som passar kärnverksamhet, mandat, storlek, mål och affärsidéer av bolaget i frågan. På Riksbyggen definierar vi BIM som ”strukturerad hantering av teknisk bygg- och fastighetsinformation”, en definition som är hyfsat bred och helhetstäckande och samtidigt ganska avgränsad.
    Få mandat och vägledning: Sen ska man engagera beslutfattaren i arbetet för att få mandat och vägledning för ett förankrat och målinriktat arbete.
  • Prioritera, genomföra och utvärdera: Åtgärderna ska prioriteras enligt bolagets behov och mål och genomföras och utvärderas inom välinitierade ramverk såsom pilotprojekt och Proof of Concept.
  • Planera framåt: Man ska, under hela resan, verksamhetsförankra initiativen och ta fram planer för att skala upp åtgärderna, hörsamma förändringar i ledningsarbetet och eventuellt införa de testade nya arbetssätten och teknikerna i verksamhetens huvudprocesser.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

BIM

BIM står för Buildning Information Modelling där projektering, byggnation och förvaltning utförs i ett sammanlänkat ekosystem av 3D-modeller och databaser istället för separata ritningar och dokument.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega