Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från BIM Alliance

Digital förvaltning – Nätverk och goda exempel hos BIM Alliance

– Du får kunskaper som ger direkt nytta, säger Lars Lidén, ordförande i Intressentgrupp Förvaltning.

Digitalisering är på väg att förändra fastighetsförvaltning och skapa nya affärsmöjligheter. Som medlem hos BIM Alliance får du möjlighet att följa den tekniska utvecklingen på nära håll, ta del av branschkollegors erfarenheter och skaffa nya kunskaper som ger konkret affärsnytta.

Intresset för digitalisering är stort i hela bygg- och fastighetsbranschen. I takt med allt större tillgång på data från sensorer och Internet of Things-prylar som talar om hur byggnader och anläggningar presterar och används kommer vi att bättre kunna optimera våra förvaltningsinsatser, konstaterar Lars Lidén, konsult hos Meta och aktiv inom BIM Alliance.

– Digitaliseringen kommer att tillåta förvaltningen att bli mer proaktiv. Ju mer data vi har, desto bättre blir kartbilden och vår möjlighet att hantera de förändringar som alltid sker längs vägen, säger Lars Lidén.

Digital tvilling för lägre klimatavtryck
På sikt kommer digitala tvillingar, BIM-modeller och annan digital representation av byggnader och anläggningar, påverka all förvaltning, säger Lars Lidén. Inte minst när det gäller arbetet med klimat och hållbarhet.

– Med bättre kunskap om hur våra anläggningar faktiskt används, kanske vi inte behöver bygga nytt utan bättre använda det vi redan har. Det är den kanske enskilt viktigaste åtgärden för att få ner sektorns klimatavtryck.

Intressentgrupp Förvaltning
Lars Lidén är ordförande för intressentgrupp Förvaltning inom BIM Alliance. Gruppen samlar ett 60-tal fastighetsägare, förvaltare, konsulter och systemleverantörer. Gruppen träffas cirka tre-fyra gånger per år – senaste året enbart digitalt – där medlemmarna ges möjlighet att ta del av pågående förvaltningsprojekt.

Vasakronan: Vi tar fram digitala tvillingar av hela beståndet
Under 2021 har digitaliserad förvaltning och digitala tvillingar stått högst upp på dagordningen. Vid senaste träffen i maj fick deltagarna ta del av pågående digitaliseringsprojekt hos både Riksbyggen och Vasakronan.

– Vi har börjat skapa digitala tvillingar av hela beståndet. Under 2021 hoppas vi att hinna bygga upp en digital representation för cirka 30–40 procent av relevanta byggnader, berättade Sören Sandell på Vasakronan för deltagarna.

Vasakronans ambitiösa digitaliseringsprojekt genomförs tillsammans med Sweco. 2022 är målsättningen är att samtliga relevanta byggnader ska ha en digital tvilling, i vissa fall fullskaliga BIM-modeller men även i form av en enklare digital basmodell.

Många fördelar med digital tvilling
Fördelarna är många, berättade Sören Sandell. Digitala tvillingar leder till lägre kostnader och högre intäkter, inte minst tack vare bättre möjligheter till energieffektivisering och driftoptimering. På sikt ser Vasakronan även fördelar i form av exempelvis minskad fysisk övervakning och enklare certifieringsprocesser. Digitalisering ger också bättre underlag för kundservice och helt nya tjänster.

BIM-medlemskap innebär brett nätverk och nytta
Sedan BIM Alliance startade 2014 har organisationen verkat för största möjliga branschsamverkan och ökad nytta kring BIM och digitalisering i stort. Den ideella föreningen finansieras av medlemmarna, som aktivt engageras i nätverk, projekt, workshops och seminarier.

– BIM Alliance fungerar som en oberoende branschorganisation. Vi erbjuder en möjlighet att löpande få del av goda exempel och att diskutera vägen framåt med andra inom olika delar av fastighetsförvaltningen. Du får kunskaper som ger direkt nytta i verksamheten, säger Lars Lidén.

 

BIM Alliance – Även för förvaltning

BIM Alliance är ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av digital strukturerad informationshantering. BIM Alliance består av cirka 200 medlemsföretag: byggherrar, fastighetsägare, förvaltare, konsulter och systemleverantörer. Medlemmarna organiseras i sju olika intressentgrupper, bland annat Förvaltning, Bygg och installation samt Material och miljö.

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega