Så skapar BioZone ren och luktfri luft – med ökat smittskydd mot Covid-19

BioZone har en ny typ av luftrenare för inomhusbruk. Den är miljösmart och kostnadseffektiv och avlägsnar partiklar, lukt och gaser. – Vi får till och med bort Covid 19-virus, säger Pär Ederstål, VD för BioZone Scandinavia.

Inomhusluften är viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande – och måste därför vårdas väl.
En ny typ av luftrenare kan på ett miljösmart och kostnadseffektivt sätt avlägsna oönskade partiklar som smuts, virus, bakterier, kemiska gaser, mögelsporer och dålig lukt.

– Jämfört med traditionella filterlösningar är luftreningssystem baserade på den plasmateknologi, som vi använder, mycket effektivare. Vi får till och med bort Covid 19-virus, säger Pär Ederstål, VD för BioZone Scandinavia.

Uppsalahem löser luktproblem effektivt med BioZone AirCare

– Vi monterade luftrenaren i somras och eftersom jag inte hörde något från fastighetsskötaren så ringde jag efter några dagar för att kolla ”hur går det?”. Det visade sig att det inte fanns något problem med odör kvar. Luftreningen hade gett resultat redan efter ett dygn, berättar Torsten Falk, förvaltare på Uppsalahems södra distrikt.

Torsten Falk berättar att de i miljörummen i hans distrikt använder luftrenarna BioZone AirCare och BioZone MiniPowerZone. Den sistnämnda används med fördel där man vill ha en snabb effekt, eller där det är svårare eller större problematik med lukt.

I miljörummen i Torstens Falks distrikt fanns tidigare allmän ventilation med självdrag, i något fall frånluftsfläkt. Han har arbetat 26 år på Uppsalahem.

– Vi satte in den första luftrenaren på test för tre år sen och är väldigt nöjda med effekten.

Torsten Falk på Uppsalahem gläds åt hur de fått bukt med lukt i miljörummen och lyfter samtidigt fram att man ska komma ihåg att upplysa hyresgästerna om de insatser som görs för att förbättra miljön, inte bara i bostäderna utan även i allmänna utrymmen.

– Det gäller att lyfta fram det positiva, men också att vara väldigt tydlig i hyresgästinformationen. När vi informerade om luftrenare i miljörummen var det några hyresgäster som hörde av sig och var oroliga att vi tillsatte doft, likt parkeringshus som ibland parfymeras. Så det har vi förtydligat. Vi lägger ju inte till doft, vi tar ju bort lukter, säger Pär Ederstål.

Mer hållbar lösning

– I dag är det vanligt att kyla soprum för att hämma bakterietillväxt och därmed minska ovälkomna lukter. Det är en dyr och inte särskilt miljövänlig lösning. Genom den teknik som BioZone använder bryts istället bakterierna ner, vilket samtidigt gör att lukten försvinner. Det är en bättre, billigare och mer hållbar lösning, förklarar Pär Ederstål.

Covid 19-virus avlägsnas
Tekniken är så bra att Covid 19-virus till 99,999 procent avlägsnas från den inomhusluft som passerar systemet. BioZone har testat detta i statliga laboratorier bla i Frankrike med utmärkta resultat.

Japanska forskare visar att små mängder ozon effektivt neutraliserar Coronavirus.
TOKYO (Reuters) – Japanska forskare hävdar att låga koncentrationer ozon, som i BioZone’s produkter, effektivt neutraliserar Coronavirus och är en potentiellt enkel och bra metod att minska smittspridning på sjukhus, i kontorsmiljö och andra publika utrymmen.

I experimentet användes låga nivåer av ozon i en sluten kammare tillsammans med ett prov med Coronavirus. Viruset reducerades med mer än 90% efter 10 timmar.

Problem med luften finns i alla miljöer
Vanlig inomhusluft kan i dag innehålla en mängd olika föroreningar som påverkar vår hälsa. Mattor, plast, isolering, rengöringsprodukter, sprayer, textilier och orena ventilationstrummor skapar dålig luft, även vid normal användning.

De gaser, bakterier, mögelsporer och andra oönskade partiklar som sprids från allt detta ger en skadlig inomhusmiljö och bidrar till allergier, astmaproblem och trötthet. Det kan leda till sjukfrånvaro.

– Människor och djur trivs bättre och har färre hälsoproblem. Även obehagliga lukter försvinner. Har man mögelskadade rum kan man utan risk för hälsan fortsätta vistas där fram till att man åtgärdat problemet, säger Pär Ederstål.

Luftrenarna från BioZone fungerar lika bra i alla inomhusmiljöer, som bostäder, skolor, klassrum och på arbetsplatser som frisörer, kaféer och på kontor, för att rena och fräscha upp luften.

Om BioZone

BioZone Scandinavia AB har sedan 2005 bearbetat den nordiska marknaden för att identifiera problem i inomhusmiljön och introducera lösningar med hjälp av BioZone’s nya teknik för sanering och kontinuerlig luftrening.

Vi finns i Åkersberga, ca 3 mil norr om Stockholm.

Läs mer på: www.biozone.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega