Informationsförvaltare – en ny roll i en ny tid?

Vi lever i en spännande tid. Digitaliseringen i vår bransch gör att innebörden av fastighetsförvaltning kommer att omdefinieras framöver. Per Forsling ställer sig frågan: hur kommer det att påverka förvaltarrollen i framtiden?

Fastighetsförvaltare är ett stabilt och klassiskt yrke. Men precis som alla andra yrken har förvaltarrollen förändrats över tid, i takt med samhällets och fastighetsbranschens utveckling.

Äldre fastigheter ska förvaltas i en ny tid
Dagens, och morgondagens fastighetsförvaltare behöver kunna andra och fler saker än gårdagens. Utmaningen är att kunna det som tidigare generationer kunde – samtidigt som man tar enorma steg framåt. Dagens förvaltare opererar i en tid präglad av allt från digitalisering, AI och automatiserade förvaltningssystem till hållbarhetskrav och krav på robusta säkerhetsåtgärder.

Samtidigt ska äldre byggnader bevaras. Vi förvaltar ju inte sällan hus som är hundra år gamla. Fasader, dörrar, fönster ska underhållas, installationer ska injusteras. Att riva och byta ut är inte hållbart ekonomiskt eller miljömässigt.

Förvaltarens utmaningar är därför ännu mer spännande än andra jobb. I den här branschen behöver vi vara bra på att hantera både det nya och det gamla, samtidigt.

Digitala lösningar ställer krav på förvaltaren
Hos oss på Jernhusen syns fastighetsförvaltningens förändring mot det nya på flera olika håll. Ett tydligt exempel återfinns i vårt nyligen implementerade digitala passersystem för depåer. Det skapar möjlighet att oberoende platsadministrera behörigheter över hela landet och skapar en god plattform att bygga nya tjänster och utvecklade arbetssätt.

Det säger sig självt att ett sådant system bidrar till effektivisering, men lika mycket bidrar det till ökad säkerhet. Det gör att vi får bättre kontroll över fastigheterna, från Luleå i norr till Malmö i söder, utan att behöva vara fysiskt på plats. Men det ställer också nya krav på oss som förvaltare, vi ska upprätthålla systemlösningar och stora mängder information som inte ligger inom en förvaltares traditionella vardag.

Vi behöver göra sådana förflyttningar löpande för att modernisera vårt erbjudande mot kund och för att möta omvärldens krav och förväntningar. Men vi gör förändringarna med stor hänsyn till det arv och värde som finns i ett äldre fastighetsbestånd.

Ryms hela ansvaret inom samma roll?
Med bakgrund i kraven på framtidens förvaltare, ställer jag mig frågan: kommer allt detta ansvar rymmas inom en och samma fastighetsförvaltarroll framöver? Är det rimliga krav att ställa? Eller – behöver förvaltarrollen delas upp i flera olika roller fram över?

Det är inte otänkbart att vi i framtiden kommer att behöva fördela förvaltarens ansvarsområden över flera nya yrkesroller. När alltmer av fastighetsförvaltningen centreras kring data- och informationshantering, blir då informationsförvaltare fastighetsbranschens nya framtidsyrke? Det tror jag, inte minst eftersom vi i den här branschen pratar om digitala tvillingar.

Ett tvillingpar ska förvaltas. Det är byggnader med tak, väggar och golv som är den ena tvillingen. Den andra tvillingen är den digitala representationen av byggnaderna. Den traditionella fastighetsförvaltaren är skolad i att ta hand om den ena delen av tvillingparet. Den nya rollen, informationsförvaltare, tror jag behövs för att ta hand om den andra delen av tvillingparet.

Så. Framtiden är att förvalta både gammalt och nytt. Vi behöver klara av att förvalta både den fysiska och den digitala versionen av vårt fastighetsbestånd.

Per Forsling
Chef för Teknik och Verksamhetsutveckling på Jernhusen

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega