Innehåll från SmartvattenAnnons

Så får ni mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

Tio miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

Vattenskador kostar årligen fastighetsägare 6 miljarder kronor och samhället cirka 10 miljarder kronor per år, vilket motsvarar cirka 27 miljoner kronor per dag, enligt branschorganisationen Säker Vatten.

Patrik Tjäder på Smartvatten.

– Säkerheten kring vattenfrågan är eftersatt i samhället. Alla fastighetsägare har energimål men det är få som har ett vattenmål, även om vi nu märker en allt större medvetenhet i frågan, säger Patrik Tjäder, nordisk säljchef på företaget Smartvatten.

De har jobbat med vattensäkerhet i många år och har sett hur stora skadorna kan bli när olyckan är framme.

– En vattenskada är den ultimata mardrömmen för en fastighetsägare. Inte nog med den ekonomiska smällen som en sanering innebär, det är även kringfaktorer som evakueringsbostäder och det emotionella för de boende som gör problemet så omfattande, menar Patrik.

Omedelbar varning vid läckor
Att hålla koll på vattenförbrukningen i en fastighet sker ofta genom att ansvariga personer läser av vattenmätarna och bokför värdena en gång i månaden. Någon större uppföljning av den data som samlas in sker sällan och möjligheten att upptäcka en större avvikelse i vattenförbrukningen är liten. Smartvatten jobbar med en lösning som är lika enkel som genial. Genom att montera en kamera på vattenmätaren, som tar bild varje minut och skickar upp till det digitala molnet, så samlas data in löpande.

– När en vattenläcka uppstår reagerar systemet direkt på den förändrade vattenförbrukningen och skickar en varning till ansvarig person. Denne kan då reagera omedelbart och dessutom påbörja felsökningen på rätt plats och innan för stor skada har skett, berättar Patrik.

Minskat läckage sparar pengar
Genom att ha koll på vattenförbrukningen, kan också åtgärder sättas in för att minska svinn. I takt med allt högre vattenpriser, finns ett ekonomiskt incitament för att se över vattennyttjandet.

– En fjärdedel av våra kunder sparar så mycket som uppemot 25 procent av sin vattenkostnad. Läckande kranar och rinnande toaletter upptäcks direkt. Genom att stänga av ventiler i tur och ordning kan du i realtid se förändringar och lokalisera var insatser behöver göras. Med rätt bakgrundsinformation kan du som fastighetsförvaltare enklare fatta välgrundade beslut vad gäller allt från underhållsplan till nya investeringar. Om till exempel toaletterna står och läcker kan det vara ekonomiskt försvarbart att tidigarelägga en investering i nya, säger Patrik.

En ytterligare fördel med Smartvattens lösning är tidsaspekten. Fastighetsförvaltare behöver inte längre åka runt och läsa av vattenmätare, utan kan ta del av informationen via sin dator. Många gånger sitter vattenmätarna på svårtillgängliga platser utspridda över ett större geografiskt område, vilket problematiserar avläsningen ytterligare.

Experthjälp ger grund för smarta beslut
Allt fler företag byter ut sina gamla vattenmätare till digitala lösningar. Även om datan samlas in per automatik, är det sällan som informationen används till annat än faktureringsunderlag. Att analysera data är inte det enklaste, men rätt genomfört är det en guldgruva för att hitta dolda kostnader och fatta rätt beslut inför framtiden.

– Det är här vi kan hjälpa till. Med hjälp av vår expertis kan företagen få hjälp att analysera sina data och få underlag för att inkludera vattenförbrukningen i både underhållsplan, klimat- och hållbarhetsmål samt den ekonomiska planen, säger Patrik.

Utöver den direkta vinningen med Smartvattens lösning, att hitta vattenläckor omedelbart och effektivisera arbetet med datainsamling, så får även kunderna hjälp med att minska kostnaderna, jobba hållbart med sin vattenanvändning samt göra ordentliga analyser av den insamlade datan och utifrån dessa fatta välgrundade beslut om framtiden.

– Vi hjälper våra kunder på hela deras vattenresa, från start till mål och vidare, avslutar Patrik.

 

Smartvatten

Smartvatten är experter på vatteneffektivitet och erbjuder lösningar för att hålla koll på vattenförbrukningen. De samarbetar med fastighetsägare, fastighetsförvaltare, servicebolag, vattenverk och företag som främjar hållbar energiförbrukning. I dag använder över 7 500 företag Smartvattens tjänster. Bland annat får de hjälp med distanskontroll av vattenförbrukningen, vattenbesparing och strategier för vatteneffektivitet. Läs mer på https://smartvatten.com/se/

 

Kontakta Patrik Tjäder

patrik.tjader@smartvatten.se

LinkedIn

+46 73 058 00 65

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega