Kraftig kostnadsutveckling för landets fastighetsägare

Förvaltningskostnaderna för bostäder och för kontor och butiker har det senaste året ökat med 18,6 respektive 25,7 procent. Det framgår av de fastighetsförvaltningsindex som SCB tagit fram på uppdrag av Fastighetsägarna.

Konsumentprisindex avspeglar prisutvecklingen på varor och tjänster och är den ekonomifakta som förhandlingsparterna har att luta sig mot i justeringen av bland annat lokalhyresavtal. Samtidigt är det vid justering av priser i olika typer av avtal relevant att veta hur kapitalkostnader, driftkostnader och underhållskostnader har utvecklats över tid.

Fastighetsförvaltningsindex ger fastighetsägare ett relevant underlag vid förhandlingar och möjlighet att jämföra hur kostnaderna över tid har utvecklats i den egna verksamheten.

– Våra fastighetsförvaltningsindex speglar väl hur kostnaden för förvaltningen av fastigheter har utvecklats. Det är förväntat att vi nu ser en stor kostnadsökning till följd av inflationen och kraftigt stigande kapitalkostnader och kostnader för bland annat underhåll, uppvärmning, fastighetsel, vatten och sophämtning, säger Benny Axelsson, förhandlingschef på Fastighetsägarna MittNord.

Fastighetsförvaltningsindex är ett skräddarsytt faktorprisindex gällande generell kostnadsutveckling för fastighetsförvaltning, framtaget av SCB.

Sedan oktober 2021 har fastighetsförvaltningsindex för bostäder ökat med 18,6 procent och aktuellt index är nu 138,4. För kontor och butiker är ökningen 25,7 procent jämfört med föregående år och aktuellt index är 148,9. Basmånad är oktober 2016 och indexen var då 100.

Källa: Fastighetsägarna

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega