Strandade hyresförhandlingar i Borås

AB Bostäder i Borås strandade den 6 december hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen om 2017 års hyror. AB Bostäder väljer att skicka ärendet till Hyresmarknadskommittén för medling.

– Vi yrkade på en ökning på 2 procent för att täcka ökande driftkostnader som vi ser inför 2017. Hyresgästföreningens bud är 0,5 procent. Vi står återigen för långt från varandra för att fortsätta att förhandla lokalt, säger Bengt Engberg tf VD AB Bostäder i Borås.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär