Assessor i miljöcertifiering

Malin Holmén är energiingenjör på Newsec Property Asset Management och nybliven licensierad assessor i det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use.

Det innebär att Newsec nu ytterligare stärker tjänsteutbudet inom hållbarhet och kan verifiera och godkänna miljöprestandan i byggnader för att erhålla ett BREEAM-certifikat. Malin är en av drygt ett femtiotal personer i Sverige som får utföra certifieringen.

– Hållbarhet är ett stort begrepp som innefattar olika aspekter och som kan vara svårt att överblicka. I och med certifieringen kan vi hjälpa våra kunder att aktivt jobba med hållbarhet och att minska fastigheternas klimatpåverkan inom det befintliga beståndet. På så vis kan vi förädla  byggnader och ta dem med in i framtiden, vilket är vad hållbar förvaltning handlar om. Malin Holmén, Energiingenjör Newsec Property Asset Management.

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega