Inte svårt halvera energianvändningen

Fastighetsbolag är mest benägna att åtgärda klimatskalet medan bostadsrättsföreningar prioriterar åtgärder relaterade till drift. Foto: Mats Cato

De flesta fastighetsägare kan räkna hem en halvering av energianvändningen i samband med en större renovering. Det visar slutsatserna från Bebos senaste kampanj Halvera Mera 3.0.

Kampanjerna är ett sätt för Bebo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva bostäder, att få fram fler demonstrationsprojekt enligt organisationens koncept Rekorderlig Renovering. I kampanjerna får fastighetsägare i förstudier hjälp inför en större renovering att ta fram åtgärdspaket som ska bidra till en halvering eller mer av energianvändningen.

Hitta rätt åtgärder och i rätt kombination
Den senaste kampanjen genomfördes under 2016 och resultaten är nu klara.

Projektledaren Katarina Westerbjörk, till vardags konsult på WSP, är nöjd.

– Vi har nått ut till fler fastighetsägare i landet och fler som inte är medlemmar i Bebo. Resultaten visar att det går i teorin att halvera energianvändningen, det gäller bara att titta på rätt åtgärder och i rätt kombination i sin byggnad, när man skräddarsyr ett åtgärdspaket, säger hon.

Nio av tio kunde halvera
Sammantaget genomfördes tio förstudier. Av dessa lyckades nio räkna fram en energibesparing på mer än 50 procent. Medelbesparingen låg på 64 procent, motsvarande en förbättring av energiprestandan med 95 kilowattimmar per kvadratmeter.

Lönsamt hos åtta av tio
Åtta av fastighetsägarna lyckades dessutom räkna fram att halveringen av energianvändningen är lönsam. I genomsnitt skulle fastighetsägaren under byggnadens livslängd minska sina kostnader med 7,7 miljoner kronor, motsvarande en avkastning på 9,9 procent.

Katarina Westerbjörk

– En bidragande orsak till det goda resultatet är att fastighetsägarna blivit duktigare på att räkna på konceptet. Dessutom hade många av byggnaderna i studien stora underhållsbehov, säger Katarina Westerbjörk.

Värme, ventilation och klimatskal
Det är framförallt större åtgärder på värme- och ventilationssystem samt på klimatskalet som ger de största energibesparingarna. De vanligaste åtgärderna som utreds är installation av frånluftsvärmepump, tilläggsisolering av vind och fasas samt byte av fönster, portar och termostatventiler.

Olika faktorer som avgör
Det är dock inte alltid lönsamhet eller byggnadstekniska faktorer som avgör hur en fastighetsägare väljer att effektivisera, berättar Katarina Westerbjörk.

– Fastighetsbolag tycks ha större fokus på åtgärder på klimatskalet medan bostadsrättsföreningar prioriterar åtgärder relaterade till drift. Dessutom väljer större fastighetsägare oftare frånluftsvärmepump framför FTX, medan fastighetsägare med mindre byggnader i större utsträckning undersöker möjligheterna med FTX.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Ladda ned rapporten Halvera mera 3.0 här

Inom kort publiceras även en rapport på Bebos webbplats som sammanfattar erfarenheterna från alla tre Halvera Mera-kampanjerna.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega