Fastighetsägarna kommenterar regeringens förslag till pandemilag

Verksamheter som ska omfattas av den tillfälliga pandemilagen är; allmänna sammankomster och offentliga tillställningar; platser för fritids- eller kulturverksamhet; handelsplatser; kollektivtrafik; användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster. Det föreslås också en möjlighet att begränsa människors rätt att vistas på allmän plats samt hur stort ett sällskap får vara. Det kan handla om torg, badplatser, parker eller liknande. Regeringen kan även ge kommunerna rätt att besluta om förbud om att vistas på en särskild plats.

– Handelsplatser och köpcentrum rymmer betydligt mer än handel. I köpcentrum bedrivs postutlämning, apotek, livsmedelsaffärer, vårdcentraler, tandläkarmottagningar och andra verksamheter som måste vara tillgängliga även vid en nedstängning, säger Anders Holmestig vd Fastighetsägarna Sverige.

– Fastighetsföretagen har under coronapandemin vidtagit många åtgärder för att minska trängsel och smittspridning. De lärdomar som dragits och den kunskap som fastighetsföretagen byggt upp måste ligga till grund för regeringens utformning av en tillfällig pandemilag. En nedstängning av hela eller delar av samhället är en mycket långtgående åtgärd. Det får bara vara det sista alternativet staten tar till när andra mindre ingripande åtgärder använts och inte gett effekt, fortsätter Holmestig.

– Om staten skulle besluta om en nedstängning som innebär att verksamhetslokaler tillfälligt inte går att använda så bör staten också betala ersättning till dem som drabbas. Fastighetsägarna kommer att aktivt bidra i arbetet med både den tillfälliga pandemilagen och de regelverk för framtida pandemier som regeringen avser att ta fram, avslutar Holmestig.

Källa: Fastighetsägarna

 

Bli den första att kommentera "Fastighetsägarna kommenterar regeringens förslag till pandemilag"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega