Lägre Machoindex i vår bransch

När man frågar cheferna har fastighetsbranschen lite mindre machokultur än svenska arbetsplatser i genomsnitt. Det visar Byggchefernas nya Machoindex.

För att mäta graden av machokultur såsom cheferna i branschen ser det, har branschföreningen Byggcheferna i samarbete med psykologen och forskaren Magnus Johansson tagit fram ett machoindex.

Indexet bygger på ett amerikanskt mätinstrument som kallas Masculinity Contest Culture varifrån frågorna har översatts till svenska och ställts i Byggchefsbarometern 2020.

– Nu har vi en slags machometer som är öppen för alla företag, organisationer och branscher att använda. Min förhoppning är att Machoindex 2021 ska visa att den här skadliga kulturen krymper, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

Vi fick Machoindex 42
Av fastighetsbranschens chefer uppfattar 42 procent att det finns en machokultur på deras arbetsplatser, vilket innebär att branschen fick Machoindex 42.

Det låter inget vidare, men genomsnittet för chefer i alla branscher i landet är 43 procent, enligt en referensundersökning som Novus gjort på uppdrag av Byggcheferna.

Så om man får tro cheferna har fastighetsbranschen lite mindre skadlig machokultur än den genomsnittliga svenska arbetsplatsen.

Utbredd machokultur
Resultatet i Machoindex 2020 redovisas i en rapport från Byggcheferna som är baserad på Byggchefsbarometern 2020.

Här framgår att machokulturen är mer utbredd i samhällsbyggnadssektorn än i andra delar av den svenska arbetsmarknaden. Till exempel fick hela denna sektor Machoindex 46 medan bygg- och anläggningsbranschen fick Machoindex 47, vilket var den högsta siffran i sektorn.

Kajsa Hessel på Byggcheferna.

– Även om vi inte är så mycket mer macho än arbetslivet i stort är vi mer macho än vi ”har råd med”. För en bransch som vår som behöver attrahera de unga, de skickligaste och öka mångfalden bland de anställda är det inte möjligt att tillhöra de sämsta, säger Kajsa Hessel.

Diskriminerande skämt
Enligt rapporten är den typ av machokultur som är allra vanligast att det skämtas på ett diskriminerande sätt om ”hur kvinnor är”, om sexuell läggning och om etniskt ursprung.

Samhällsbyggnadssektorn räknas till en av de mest mansdominerade sektorerna i landet. Till exempel utgör kvinnorna bara 1,7 procent av de anställda inom byggsektorn.

Arkitektkontoren är den delbransch inom samhällsbyggnadssektorn som har jämnast könsfördelning. Där var nästan 50 procent kvinnor 2016 medan fastighetsbranschen låg strax under 40 procent. Bland tekniska konsulter är drygt 20 procent av de anställda kvinnor.

Ingen vetenskaplig mätning
Machoindexet gör inte anspråk på att vetenskapligt mäta förekomsten av machokultur i samhällsbyggnadssektorn. För detta skulle krävas svar från fler yrkesgrupper än chefer, och utförligare datainsamling med intervjuer och jämförelsemått, skriver Byggcheferna.

Men branschföreningen menar ändå att det finns ett värde med ett mätinstrument som kan ge en indikation på chefernas uppfattning, inte minst för att följa förändringen över tid och som underlag för att diskutera vilka åtgärder som kan göra störst nytta.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Byggchefernas tips till chefer för att minska machokulturen

Bestäm spelreglerna tillsammans. Vad är ok och hur vill vi ha det? Vilken chefsroll du än har kan du samla dina medarbetare och prata igenom vilka beteenden som är ok och vilka som inte är det. Förebygg problemen genom att göra det innan något hänt. Vill du ha ett verktyg till din hjälp, testa samtalslådan.

Stärk den tysta majoriteten så att fler vågar resa sig upp och säga ifrån när någon beter sig illa eller säger något kränkande. Om du som chef vågar, vågar många andra också resa sig upp. Kom ihåg att de flesta är på din sida. Vill du ha tips på hur du säger ifrån, se tio sätt här.

Lär er skämta så alla kan skratta. Roliga skämt är skämt som inte kränker och som alla kan skratta hjärtligt åt. När någon drar ett diskriminerande skämt låt bli att skratta själv och säg ifrån. Vill du ha tips, se här.

Driv projekt lokalt. Det räcker inte att ni har en värdegrund och policyer som fastställts långt ifrån dem de berör. Som chef kan du använda sådant som verktyg men du behöver göra dem relevanta för just de situationer och de beteenden som gäller dina medarbetare.

 

Läs hela rapporten här

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega