Sju kriterier som tryggar god kvalitet

Organisation, kompetens, kostnadsutveckling, kvalitet, miljö, kundnöjdhet, entreprenadutveckling! Inom dessa områden bör du säkerställa att leverantören kan leva upp till ställda krav.

Här är ett exempel på vad kvalitetskraven bör innehålla när du handlar upp städtjänster. Liknande kravlistor kan göras vid upphandling av till exempel drift eller skötsel av utemiljöer. Kravlistan är framtagen i samarbete med Fasticon.

Organisation och kompetens

På vilket sätt säkerställer anbudsgivaren en optimal organisation, kompetensnivå och utrustning?

Exempelvis: Schemalagda rutiner,  utbildad och certifierad personal, erfaren arbetsledning, rätt utrustning

Kostnadsutveckling

På vilket sätt arbetar anbudsgivaren för att bidra till en positiv kostnadsutveckling?

Exempelvis arbeta planerat, effektivt och resurssnålt och föreslå kostnadsreducerande åtgärder.

Kvalitet

På vilket sätt ska ställda kvalitetskrav uppnås?

Exempelvis inom avtalade tider och till överenskommen kvalitet och genom att minimera slitage på golv- och andra ytor.

Miljö

På vilket sätt uppfylls ställda miljökrav?

Exempelvis optimalt nyttja kemikalier ur ett miljöperspektiv, minimera transporter och annan miljöpåverkan.

Kundnöjdhet

Hur arbetar anbudsgivaren för att förbättra den nuvarande kundnöjdheten samt verkar för långsiktig kundnöjdhet?

Exempelvis förbättra kundnöjdhet på kort och lång sikt, minska antalet påminnelser samt tiden för återrapportering.

Entreprenadutveckling

På vilket sätt arbetar anbudsgivaren för att delta aktivt i utvecklingen av entreprenaden?

Exempelvis föreslå nya lösningar för att utveckla arbetsmetoder och samarbete, vara lyhörd för behov av ändrad servicenivå,

Etablering

På vilket sätt verkar anbudsgivaren för att räkna fram en optimal budget samt genomföra en bra etablering?

Exempelvis samrådsmodell inför prisförhandling samt bra samarbetsklimat, tydlig plan och aktivitetslista för optimal etablering av entreprenaden, bra dialog med fackliga organisationer.

 

Läs mer:
Bättre kvalitet med nytt sätt att handla upp

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega