Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Vilka fördelar ger ett trepartsavtal?

Trepartsavtal gör det lättare att utvärdera anbud och ger lägre materialpris, enklare förvaltning och bättre garanti. Katarina Björndahl på HBV berättar mer om avtalen.

HBV – Allmännyttans inköpsfunktion genomför samordnade upphandlingar av fastighetsnära varor och tjänster för sina medlemmar och underkunder som äger och förvaltar allmännyttiga bostäder runt om i Sverige. Tillsammans förvaltar de drygt 900 000 lägenheter, en siffra som ständigt ökar i takt med att nybyggnation pågår.

Tack vare den sammanlagda materialvolymen kan priserna hållas låga och HBVs avtal omsätter årligen cirka tre miljarder kronor.

Så här går det till
HBVs medlemmars och underkunders entreprenörer kan också handla på HBVs avtal. Det görs exempelvis genom ett trepartsavtal som HBV upprättar åt sina kunder. Villkoret för att nyttja trepartsavtalen är att medlemmen eller underkunden, redan i den egna upphandlingen, reglerar att varor kommer beställas via HBVs ramavtal.

– Det hela går ut på att medlemmar och underkunder får tillgång till HBVs avtal även när de köper tjänster via en entreprenör, säger Katarina Björndahl, regionansvarig affärsutvecklare för region Mitt på HBV.

När används trepartsavtal?
Katarina Björndahl berättar att trepartsavtalen har blivit allt vanligare.

– Det är en ökande trend och vi tecknar nya trepartsavtal nästan varje vecka. Traditionellt har trepartsavtalen mest nyttjats för ramavtal för service, reparationer och underhåll men nu ser vi att de även används vid stora ROT-projekt och vid nyproduktion.

Vad köps via avtalen?
Varor som passar bra för att upphandla via trepartsavtal är till exempel:

 • El-, rör- och byggmaterial
 • Vitvaror
 • Fönster
 • Ventilationskomponenter
 • Tvättstugeutrustning
 • Parkutrustning
 • Säkerhetsdörrar
 • Kök

Lättare att utvärdera
En av anledningarna till att HBVs medlemmar vill upprätta trepartsavtal är att det förenklar utvärderingen av anbuden vid en upphandling av en entreprenör.

Det är lätt att få in låga timpriser, alltså att entreprenörerna prisar in sig med ett lågt timpris och sen tar ut den kostnaden på varor som används under entreprenaden. Vid användning av trepartsavtal undviker man att detta sker.

– Fördelarna med det är att medlemmen inte behöver ta hänsyn till materialet när de gör upphandlingen och utvärderar anbuden. Då kan de i stället fokusera på att de får bra kvalitet på utfört arbete genom att kravställa hur arbetet ska utföras och kompetensen på de som ska utföra arbetet och alla arbetsrättsliga villkor när det gäller timpriser.

Ökar konkurrensen
En annan fördel med trepartsavtalen är att mindre lokala entreprenörer får möjlighet att konkurrera på lika villkor som större aktörer. Detta tack vare att endast arbetskostnaden är konkurrensutsatt då allt material beställs via HBVs redan upphandlade ramavtal.

– I rör-, el- och byggbranschen finns det många stora aktörer och de kan många gånger ha tillgång till bättre priser än en liten aktör på en mindre ort. Används ett trepartsavtal hjälper man småföretagarklimatet och öppnar för mer konkurrens när de mindre företagen får möjlighet att lämna anbud på liknande villkor som de större, säger Katarina Björndahl.

Lägre totalkostnader 
HBV är en av Sveriges största upphandlare och tack vare den stora sammanlagda materialvolymen kan priserna hållas låga. Upphandlingarna som HBV gör för sina medlemmar gör att prisbilden på varorna redan är känd, vilket leder till att leverantörerna istället konkurrerar med sina timpriser.

– Medlemmarna är intresserade av att få ett bra jobb utfört vilket gör att man kan tänka sig att betala ett högre timpris när materialkostnaden är låg. För våra medlemmar blir det ändå i slutändan en lägre totalkostnad, säger Katarina Björndahl.

Bättre garanti och enklare förvaltning
Ytterligare en fördel med trepartsavtal är att upphandlad entreprenör omfattas av samma fördelaktiga garantivillkor som en medlem.

– Dessutom blir förvaltningen enklare då medlemmen får större inflytande över vilka varor som används och kan styra över materialvalet, avslutar Katarina Björndahl.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Fördelar med trepartsavtal

 • Medlemmen behöver inte ta hänsyn till varukostnad när de utvärderar anbud, vilket gör anbuden lättare att jämföra.
 • Medlemmen kan styra över vilka varor som används och till vilket pris.
 • Stora och små entreprenörer konkurrerar på lika villkor.

 

Läs mer om trepartsavtal på HBV:s hemsida

 

 

 

Bli den första att kommentera "Vilka fördelar ger ett trepartsavtal?"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega