Framgångsrik kamp mot skadedjuren

Chantelle Small, skadedjursexpert på Stockholmshem, berättar hur bolaget jobbar.

Stockholmshem minskade antalet anmälda fall av de vanligaste skadedjuren med 42 procent förra året. Nu är bolaget först i Sverige med att testa kolsyreis för att sanera vägglöss.

Skadedjur är ett växande problem i hela samhället. På Stockholmshem arbetar man sedan flera år systematiskt och proaktivt med skadedjursfrågan och var 2015 det första svenska bostadsbolag som anställde en egen expert från saneringsbranschen.

Idag är det vägglössen som är det mest förekommande skadedjursproblemet för boende och fastighetsägare.

– Trots att vägglöss har ökat mest de senaste åren kan vi glädjande nog konstatera att vi hade 250 färre anmälda fall 2019 jämfört med året innan, berättar Stockholmshems expert Chantelle Small.

Kolsyreis och kisel
Bolaget arbetar förebyggande med olika metoder mot skadedjur och nu är man första svenska bostadsbolaget med att testa kolsyreis för att sanera vägglöss.

Chantelle Small hörde först talas om kolsyreis på Global Bed Bug Summit, världens största väggluskonferens i USA.

– Fördelen med kolsyreis är att man kan locka fram vägglöss i tomma lägenheter. Normalt går vägglössen i ide tills någon kommer in i bostaden. Med kolsyreis kan de bekämpas utan att någon behöver bo där, säger Chantelle Small som pratar med stor passion om krypen som vi andra tycker är ganska äckliga.

Lyckad första test
Kolsyreisen – som enbart används i lägenheter som är tomma mellan hyresgäster – läggs i en skål i fällor som ställs längs väggarna och lössen kommer sedan inte upp ur fällan.

– Vi har gjort vårt första test och det verkar fungera riktigt bra, berättar Chantelle Small.

Ytterligare en metod mot vägglöss som varken är skadlig för människor eller miljön är kisel. Ett pulver av kiselgur läggs bakom vägglisterna vid renoveringar och i nya lägenheter. En metod som numera är vedertagen och har gett mycket goda resultat.

Sveriges giftigaste djur
En framtida metod att döda kackerlackor kan vara att använda slemmasken Långsnörets gift. Maskarna lever på havsbottnen på Västkusten och kallas Sveriges giftigaste djur.

– En forskare vid institutionen för läkemedelskemi på Uppsala universitet har upptäckt att ett gram slem från slemmasken kan döda en miljon kackerlackor. Metoden har inte utvecklats ännu men det kanske är framtiden inom vägglöss- och kackerlackssanering, eftersom det är ofarligt för människor men dödligt för insekter, berättar Chantelle.

En samhällsfråga
För att skapa opinion i ämnet skadedjursbekämpning har Chantelle kontaktat allt från politiker till svenska folkhälsoinstitutet.

– Anledningen till att förekomsten av vägglöss fortsätter att öka är att vi inte har tillräcklig kunskap om hur det fungerar när vi reser. Men det är en fråga för hela samhället, inte bara för bostadsbolagen. Jag uppvaktar alla som kan vara intresserade av att bevaka frågan men har än så länge inte riktigt nått fram. Detta behöver lyftas på en hög nivå, som i Tyskland där man forskar på vägglöss på statsnivå.

Gratis skadedjurskonferens
Som ett led i sitt förebyggande arbete arrangerar Stockholmshems Sveriges enda kostnadsfria konferens på temat skadedjur.

– 2018 var det femte året för konferensen och antalet deltagare växer hela tiden. Många vill bevaka ämnet, både kommunala och privata bostadsbolag, saneringsbolag och experter.

Källa: Stockholmshem

 

Svenska skadedjurs-toppen

(Mest förekommande skadedjuren i Sverige med Chantelle Smalls kommentarer)

 1. Vägglöss
  – En bidragande orsak är att vi reser allt mer och vägglössen följer gärna med hem i resväskan.
 1. Råttor
  – De har troligen inte blivit fler men syns oftare ovan mark, framför allt i storstäderna där vi bygger och spränger mer. Vi tycker inte att råttorna ska vara där, men det är ju vi som har tagit över deras miljö och det är vi som inkräktar på dem.
 1. Faraomyror
  – Faraomyrorna ökar eftersom de är väldigt svårsanerade. De små guldgula myrorna med svart rumpa är bara 1,5 millimeter långa och syns oftast inte förrän de blir väldigt många. Faraomyror saneras med en gel som myrorna äter.
 1. Kackerlackor
  – Problemen med kackerlackor har minskat tack vare effektivare bekämpningsmetoder. Idag använder vi en gel som kackerlackorna äter av.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega